Pojištění vyčerpané částky kreditní karty

Nahlášení pojistné události

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.
Online

Nahlaste pojistnou událost online

Za pár minut máte hotovo a bez návštěvy pobočky. Pomocí bankovní identity si půjčku sjednáte ještě rychleji.

Nahlaste po telefonu nebo e-mailem

Volat můžete Po-Pá 9:00-17:00

Nahlaste událost poštou

BNP Paribas Cardif
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8

Jak postupovat

Zaevidování oznámení pojistné události

Pojišťovna oznámení zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit.

Doložení potřebných dokumentů

Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace.

Odeslání pojistného
plnění

V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán).

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o pojištění.
Ne. V případě, že zrovna nevyužíváte svoji kreditní kartu a na konci Vašeho aktuálního zúčtovacího období byla výše vyčerpané částky nula, poplatek za pojištění neplatíte.
Počátek pojištění se stanoví na 00:00 kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění.
Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 70 let věku.
Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoliv úrazu včetně pracovního.
Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn.
Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6-8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách Všeobecných pojistných podmínek a Pojistné smlouvy a zároveň splní čekací dobu v délce 8 měsíců ode dne sjednání pojištění). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství.

Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojišťovna pojistné plnění poskytne.

Ano. Pojistnou událost (PU) lze uplatnit zpětně. Musí se ale jednat o pojistnou událost, která nastala v průběhu trvání pojištění. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku PU.

V případě vzniku invalidity III. stupně poskytne pojišťovna jednorázové plnění ve výši 100 % vyčerpané částky na Vaší kreditní kartě k datu posledního ukončeného zúčtovacího období před vznikem pojistné události.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5