Nahlášení pojistné události z pojištění vyčerpané částky kreditní karty

Nahlaste pojistnou událost pomocí online formuláře

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

Na co se často ptáte