Uhradí pojišťovna splátku úvěru i v případě, že pečuji o nemocného rodiče?

Ano. V rámci ošetřování člena rodiny mohou být mezi ošetřovanými osobami kromě vlastních dětí i rodiče, sourozenci, a to dokonce i rodiče či sourozenci pojištěného, pokud jsou splněny podmínky pro vznik pojistné události.