Jaké jsou podmínky pro získání Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr Extra?

Pojištění schopnosti splácet EXTRA si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) která je:
• Mladší 65 let
• Není invalidní (invalidita I. – III. stupně)
• Není v pracovní neschopnosti

Klient zároveň bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, může pojistitel uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout.