Uhradí za mne pojišťovna splátku úvěru i v případě, že o nemocného člena rodiny pečuje manžel/ka či partner/ka pojištěného a pojištěný klient dál chodí do práce?

Ano. V rámci ošetřování člena rodiny je automaticky pojištěn manžel/ka či partner/ka hlavního pojištěného. To znamená, že pokud manžel/ka či partner/ka pojištěného splní podmínky pro vznik pojistné události, vyplatí pojišťovna pojistné plnění stejným způsobem jako u hlavního pojištěného.