Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

icon

Chystáte se nahlásit pojistnou událost?

Další možnosti nahlášení pojistné události

Jak probíhá likvidace pojistné události

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

  • Pojistné události vzniklé v souvislosti s aktivní účastí pojištěného na nepokojích, teroristických akcích a sabotážích

  • Případy, kdy příčinou události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace

  • V případě sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění

  • V případě nemocí, které jsou následkem užívání alkoholu nebo návykových látek, popř. přípravků obsahujících návykové látky

  • V rámci ošetřování v případě hospitalizace ošetřovaného v nemocničním nebo obdobném zařízení

  • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v dokumentu Brožura Pojištění schopnosti splácet úvěr

Na co se často ptáte