Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr Extra využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

 • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné
  doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

 • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš
  účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

 • Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty

 • Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění

 • Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky

 • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky

 • Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)

 • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní pojištění  v článku 12 

Na co se často ptáte