Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

 • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné
  doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

 • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš
  účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

 • Pojistné události vzniklé v souvislosti s aktivní účastí pojištěného na nepokojích, teroristických akcích a sabotážích

 • Případy, kdy příčinou události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace

 • V případě sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění

 • V případě nemocí, které jsou následkem užívání alkoholu nebo návykových látek, popř. přípravků obsahujících návykové látky

 • V pojištění pro případ ošetřování v případě hospitalizace ošetřovaného v nemocničním nebo obdobném zařízení

 • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní pojištění  v článku 12 

Na co se často ptáte