Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Životního pojištění využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Pojistná událost se oznamuje pomocí předepsaných formulářů pro nahlášení pojistné události, které jsou k dispozici na stránkách NN Životní pojišťovny.

Na co se často ptáte