Kalkulačka otcovské dovolené

Otcovská dovolená je už i u nás stále častější. Zjistěte více o její délce a podmínkách

Spočítejte si výši otcovské dovolené

Vypočítat

Otcovská dovolená 2020

Otcovská dovolená je už i u nás stále častější. Jaká je délka otcovské dovolené? Můžete jít na otcovskou dovolenou hned, jak se dítě narodí? A co je otcovská poporodní péče?

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená je placená dovolená. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, kterou můžete získat. Nejpozději od srpna 2022 by měla trvat 10 dní a vyplácí se otci, který si převzal dítě do péče po porodu. Jedná se vlastně o dávku pro účely otcovské poporodní péče. Zatím ale zákon otcovskou dovolenou stanovuje jen na 7 kalendářních dní po sobě jdoucích.

V některých případech ale mohou otcové pobírat i mateřskou, avšak nejdříve od 7. týdne po porodu, tedy po šestinedělí. Délka pobírání mateřské pro otce je nejdéle 22 týdnů.

Otcovská dovolená 2020

Otcovská dovolená v roce 2020 nedoznala změn, které by se týkaly její délky nebo čerpání. Došlo však k úpravě výpočtu, podle kterého je určována výše příspěvku na otcovskou poporodní péči. Konkrétně byly navýšeny tzv. redukční hranice, které se odvíjí od nárustu platů.

Pro denní vyměřovací základ existují tři redukční hranice, které se změnily následovně:

  • první redukční hranice se zvýšila z 1 090 Kč na 1 162 Kč
  • druhá redukční hranice se zvýšila z 1 635 Kč na 1 742 Kč
  • třetí redukční hranice se zvýšila z 3 270 Kč na 3 484 Kč

Jak toto navýšení ovlivní výši Vaší otcovské dovolené, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Kalkulačku otcovské poporodní péče poskytuje peníze.cz

Nárok na otcovskou dovolenou

Podmínkou nároku na otcovskou je dostatečná doba nemocenského pojištění, a to nejméně 3 měsíce před nástupem na otcovskou. Dále musíte být jako otec zapsán v rodném listu dítěte nebo převzít dítě mladší 7 let do náhradní péče.

Od kdy platí otcovská dovolená?

Čerpat otcovskou můžete v prvních 6 týdnech od porodu nebo od prvního dne osvojení dítěte. Samotná otcovská dovolená, spolu s vyplácením dávky, trvá pouze týden. Za každý den dostanete vyplaceno 70 % z denního vyměřovacího základu z hrubé mzdy. Ten se počítá stejně jako v případě mateřské, tedy ze součtu hrubé mzdy za poslední rok a následným vydělením počtem dnů za dané období.

Otcovská dovolená 2020 – formulář

Žádost o otcovskou dovolenou, respektive formulář, najdete na pobočce nebo online na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Najít ji můžete i jako formulář otcovské poporodní péče.

Otcovská dovolená – výpočet

Jak už bylo zmíněno, výše otcovské dovolené je stanovena na 70 % z denního vyměřovacího základu. Maximálně však můžete z otcovské získat 9 968 Kč.

Otcovská a rodičovská dovolená

Stejně jako v případě mateřské je i otcovská dovolená rozdílná od té rodičovské. Rodičovskou dovolenou (omluvená nepřítomnost v práci) mohou čerpat oba rodiče současně, a to až do 3 let věku dítěte. Oproti tomu rodičovský příspěvek (finanční dávku) může pobírat pouze jeden z rodičů maximálně do 4 let věku dítěte a ani nemusí u zaměstnavatele čerpat rodičovskou dovolenou. Pojmy mateřská a rodičovská se ale často zaměňují. Z pohledu zákona jsou nicméně velmi rozdílné, zejména v nároku a podmínkách čerpání.

Naše další kalkulačky