Kalkulačka otcovské dovolené

Otcovská dovolená je u nás stále častější, stává se běžnou součástí života. Zjistěte více o její délce a podmínkách.

Spočítejte si výši otcovské dovolené

Čerpání otcovské dovolené již není nijak výjimečné jako v minulosti. Jaká je délka otcovské dovolené? Můžete jít na otcovskou dovolenou hned, jak se dítě narodí? A co je otcovská poporodní péče?

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená je placená dovolená. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, kterou můžete získat. Od 1. 1. 2022 došlo k prodloužení otcovské dovolené z původních 7 na celých 14 kalendářních dní. Tato dávka se vyplácí se otci, který si převzal dítě do péče po porodu. Jedná se vlastně o dávku pro účely otcovské poporodní péče.

V některých případech ale mohou otcové pobírat i mateřskou, avšak nejdříve od 7. týdne po porodu, tedy po šestinedělí. Délka pobírání mateřské pro otce je nejdéle 22 týdnů.

Otcovská dovolená 2024

Pravidla pro výpočet výše otcovské dovolené nedoznala žádných změn. V samotném výpočtu se mění pouze tzv. redukční hranice, které se odvozují od mírného zvýšení průměrné měsíční mzdy. Nové redukční hranice vypadají následovně:

  • v roce 2024 je 1. redukční hranice 1 466 Kč (v roce 2023 to bylo 1 345 Kč), což v praxi znamená, že se do hranice výdělku 1 466 Kč za den započítává 100 %
  • v roce 2024 je 2. redukční hranice 2 199 Kč (v roce 2023 to bylo 2 017 Kč), což v praxi znamená, že se v rozmezí výdělku 1 466–2 199 Kč za den započítává 60 %
  • v roce 2024 je 3. redukční hranice 4 397 Kč (v roce 2023 to bylo 4 033 Kč), což v praxi znamená, že se v rozmezí výdělku 2 199–4 397 Kč za den započítává pouze 30 %
  • v roce 2024 se nad částku 4 397 Kč již nepřihlíží vůbec (v roce 2023 to bylo 4 033 Kč)

Jak toto navýšení ovlivní výši Vaší otcovské dovolené, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Kalkulačku otcovské poporodní péče poskytuje peníze.cz

Nárok na otcovskou dovolenou

Podmínkou nároku na otcovskou je dostatečná doba nemocenského pojištění, a to nejméně 3 měsíce před nástupem na otcovskou. Dále musíte být jako otec zapsán v rodném listu dítěte nebo převzít dítě mladší 7 let do náhradní péče.

Od kdy platí otcovská dovolená?

Čerpat otcovskou můžete v prvních 6 týdnech od porodu nebo od prvního dne osvojení dítěte. Samotná otcovská dovolená, spolu s vyplácením dávky, v současné době celých 14 dní. Za každý den dostanete vyplaceno 70 % z denního vyměřovacího základu z hrubé mzdy. Ten se počítá stejně jako v případě mateřské, tedy ze součtu hrubé mzdy za poslední rok a následným vydělením počtem dnů za dané období.

Otcovská dovolená 2024 – formulář

Žádost o otcovskou dovolenou, respektive formulář, najdete na pobočce nebo online na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Najít ji můžete i jako formulář otcovské poporodní péče.

Otcovská dovolená – výpočet

Jak už bylo zmíněno, výše otcovské dovolené je stanovena na 70 % z denního vyměřovacího základu. Maximálně však můžete z otcovské získat 25 144 Kč, v případě, že hrubý příjem otce činí více než 100 000 Kč.

Otcovská a rodičovská dovolená

Stejně jako v případě mateřské je i otcovská dovolená rozdílná od té rodičovské. Rodičovskou dovolenou (omluvená nepřítomnost v práci) mohou čerpat oba rodiče současně, a to až do 3 let věku dítěte. Oproti tomu rodičovský příspěvek (finanční dávku) může pobírat pouze jeden z rodičů maximálně do 3 let věku dítěte a ani nemusí u zaměstnavatele čerpat rodičovskou dovolenou. Pojmy mateřská a rodičovská se ale často zaměňují. Z pohledu zákona jsou nicméně velmi rozdílné, zejména v nároku a podmínkách čerpání.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka mateřské dovolené

V kalkulačce mateřské dovolené si spočítáte délku své mateřské dovolené v roce 2024.

Kalkulačka rodičovského příspěvku

Spočítejte si rodičovský příspěvek pro rok 2024.

Kalkulačka porodného

Spočítejte si, zda máte na tuto dávku nárok a jaká je její výše v roce 2024.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5