Kalkulačka daně z příjmu OSVČ

Jste OSVČ? Spočítejte si, v jaké výši budete platit zálohu na daň z příjmu.

Vypočítejte si daň z příjmu OSVČ a právnických osob

Daň z příjmu je přímá daň, kterou upravuje zákon o daních. Daň z příjmu právnických osob je vyšší, než je tomu u fyzických osob. Jaké příjmy se u OSVČ zdaňují, jaká je záloha na daň z příjmu právnických osob a jaký je výpočet daně z příjmu právnických osob 2024, se dočtete níže.

Daň z příjmu právnických osob

Dani z příjmu podléhají nejen fyzické osoby, ale i ty právnické a samostatně výdělečně činné. Daň z příjmů upravuje společný zákon o dani z příjmů. Poplatníky této daně jsou subjekty, které vznikly právním aktem, tedy všichni podnikatelé. Ti se hned po zapsání musí k dani z příjmů registrovat. Daň z příjmu právnických osob je od roku 2024 nově stanovena na 21 %.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Právnická osoba se sídlem v České republice bude danit jak příjmy z ČR, tak i ty, které jí plynou ze zahraničí. Podnikatel se sídlem v zahraničí, ale podnikající v ČR bude zdaňovat jen příjmy ze zdrojů v ČR. Zákon o dani z příjmu právnických osob stanovuje, že jako příjmy právnické osoby podléhají zdanění všechny příjmy a výnosy z činnosti a také nakládání s majetkem.

Příjmy, které zdanění nepodléhají

U právnických osob existuje řada příjmů, které jsou od daně osvobozeny, zejména pro právnické osoby, které nemají za cíl podnikání. Mezi tyto příjmy patří například:

 • Příjmy získané nabytím akcií
 • Příjmy z dividend
 • Příjmy z bezúročných půjček
 • Příjmy z nabytí dědictví

Daň z příjmu pro OSVČ

Jako OSVČ jste rovněž povinni se registrovat k dani z příjmu. Co se ale týče předmětu daně, spadají sem příjmy z:

 • Výkonu nezávislého povolání
 • Nájmu majetku
 • Živnostenského podnikání
 • Zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • Užití nebo poskytnutí autorských práv (včetně příjmů z vydávání, rozšiřování a rozmnožování literárních a jiných děl vlastním nákladem), práv z průmyslového vlastnictví
 • Jiného podnikání s podnikatelským oprávněním

Jak vypočítat zálohy daně z příjmu OSVČ a právnických osob?

Sazba daně z příjmu pro OSVČ a právnické osoby je stanovena na 15 % ze základu daně. Ten se v tomto případě vyjadřuje veškerými příjmy, které přesahují výdaje na jejich dosažení. Stane-li se, že v účetnictví uvidíte, že výdaje přesáhly příjmy, jedná se o ztrátu. O tu se pak základ daně sníží v příštích zdaňovacích obdobích.

Pro přesný výpočet využijte kalkulačku pro výpočet daně z příjmu OSVČ. Daňová kalkulačka je online, využít můžete daňovou kalkulačku pro OSVČ 2024 nebo kalkulačku pro podnikatele.

Daňovou kalkulačku OSVČ - výpočet daně poskytuje peníze.cz

Záloha na daň z příjmů právnických osob je shodná se zálohou na daň z příjmů OSVČ a fyzických osob. Zálohy na daň se platí za určité zdaňovací období a sami si můžete určit, zda je budete platit měsíčně nebo v jiném časovém intervalu. Nemusí je platit ti, jejichž poslední daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Ti, jejichž daňová povinnost nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 40 % z dosažené částky v posledním zdaňovacím období.

Zálohy na daň jsou splatné do:

 • 15. března 2024
 • 15. června 2024
 • 15. září 2024
 • 15. prosince 2024

Kalkulačka OSVČ i daňová kalkulačka OSVČ 2023 Vám vypočítá přesnou výši záloh na daň i to, jakou daň zaplatíte. 

Daň z příjmu OSVČ 2024

Daňové přiznání je v roce 2024 nutné podat nejpozději do 2. 4. 2024 v podobě tištěného formuláře, nebo do 2. 5. 2024 v případě, že daňové přiznání podáváte elektronicky.
Pokud jste se rozhodli využít služeb daňového poradce, platí pro podání daňového přiznání jako nejzazší termín 1. 7. 2024.

Plátce daní v režimu OSVČ se v roce 2023 týká řada změn z tzv. vládního konsolidačního balíčku. Stručně shrnuto podnikatelé si na zálohách odváděných státu letos připlatí.

 • došlo k navýšení platby nemocenského pojištění o 0,6 % na celkových 2,7 %
 • u sociálního pojištění se zvýšil vyměřovací základ pro OSVČ z 50 % na 55 %
 • zvyšuje se minimální vyměřovací základ sociální pojištění od roku 2024 do roku 2026 vždy o 5 % (z původně platných 25 % v roce 2023 až na 40 % průměrné mzdy v roce 2026) – pro rok 2024 aktuálně platí minimální vyměřovací základ sociálního pojištění 30 % průměrné mzdy

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Daň z příjmu je přímá daň, kterou upravuje zákon o daních. Daň z příjmu právnických osob je vyšší, než je tomu u fyzických osob. Dani z příjmu podléhají nejen fyzické osoby, ale i ty právnické a samostatně výdělečně činné. Poplatníky této daně jsou subjekty, které vznikly právním aktem, tedy všichni podnikatelé. Ti se hned po zapsání musí k dani z příjmů registrovat.
Právnická osoba se sídlem v České republice bude danit jak příjmy z ČR, tak i ty, které jí plynou ze zahraničí. Podnikatel se sídlem v zahraničí, ale podnikající v ČR bude zdaňovat jen příjmy ze zdrojů v ČR. Zákon o dani z příjmu právnických osob stanovuje, že jako příjmy právnické osoby podléhají zdanění všechny příjmy a výnosy z činnosti a také nakládání s majetkem.
Sazba daně z příjmu pro OSVČ a právnické osoby je stanovena na 19 % ze základu daně. Ten se v tomto případě vyjadřuje veškerými příjmy, které přesahují výdaje na jejich dosažení. Stane-li se, že v účetnictví uvidíte, že výdaje přesáhly příjmy, jedná se o ztrátu. O tu se pak základ daně sníží v příštích zdaňovacích obdobích.
Pro přesný výpočet využijte kalkulačku pro výpočet daně z příjmu OSVČ.

Zálohy na daň jsou splatné do:

 • 15. března 2021
 • 15. června 2021
 • 15. září 2021
 • 15. prosince 2021

Kalkulačka OSVČ i daňová kalkulačka OSVČ 2021 Vám vypočítá přesnou výši záloh na daň i to, jakou daň zaplatíte.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka daně z příjmu fyzických osob

Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob a jak vysoká je daň v roce 2024.

Kalkulačka DPH

Zjistěte, co je to DPH, jaká je sazba DPH v roce 2024 a jak DPH vypočítat.

Kalkulačka úvěru pro živnostníky a firmy

S kalkulačkou úvěrů pro firmy hned zjistíte všechny informace o Vašem úvěru.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5