Kalkulačka daně z příjmu OSVČ

Jste OSVČ? Spočítejte si v jaké výši budete platit zálohu na daň z příjmu

Vypočítejte si daň z příjmu OSVČ a právnických osob

Spočítat daň

Daň z příjmu OSVČ

Daň z příjmu je přímá daň, kterou upravuje zákon o daních. Daň z příjmu právnických osob je vyšší, než je tomu u fyzických osob. Jaké příjmy se u OSVČ zdaňují, jaká je záloha na daň z příjmu právnických osob a jaký je výpočet daně z příjmu právnických osob se dočtete níže.

Daň z příjmu právnických osob

Dani z příjmu podléhají nejen fyzické osoby, ale i ty právnické a samostatně výdělečně činné. Daň z příjmů upravuje společný zákon o dani z příjmů. Poplatníky této daně jsou subjekty, které vznikly právním aktem, tedy všichni podnikatelé. Ti se hned po zapsání musí k dani z příjmů registrovat.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Právnická osoba se sídlem v České republice bude danit jak příjmy z ČR, tak i ty, které jí plynou ze zahraničí. Podnikatel se sídlem v zahraničí, ale podnikající v ČR bude zdaňovat jen příjmy ze zdrojů v ČR. Zákon o dani z příjmu právnických osob stanovuje, že jako příjmy právnické osoby podléhají zdanění všechny příjmy a výnosy z činnosti a také nakládání s majetkem.

Příjmy, které zdanění nepodléhají

U právnických osob existuje řada příjmů, které jsou od daně osvobozeny, zejména pro právnické osoby, které nemají za cíl podnikání. Mezi tyto příjmy patří například:

 • Příjmy získané nabytím akcií
 • Příjmy z dividend
 • Příjmy z bezúročných půjček
 • Příjmy z nabytí dědictví

Daň z příjmu pro OSVČ

Jako OSVČ jste rovněž povinni se registrovat k dani z příjmu. Co se ale týče předmětu daně, spadají sem příjmy z:

 • Výkonu nezávislého povolání
 • Nájmu majetku
 • Živnostenského podnikání
 • Zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • Užití nebo poskytnutí autorských práv (včetně příjmů z vydávání, rozšiřování a rozmnožování literárních a jiných děl vlastním nákladem), práv z průmyslového vlastnictví
 • Jiného podnikání s podnikatelským oprávněním

Výpočet zálohy daně z příjmu OSVČ a právnických osob

Sazba daně z příjmu pro právnické osoby je stanovena na 19 % ze základu daně. Ten se v tomto případě vyjadřuje veškerými příjmy, které přesahují výdaje na jejich dosažení. Stane-li se, že v účetnictví uvidíte, že výdaje přesáhly příjmy, jedná se o ztrátu. O tu se pak základ daně sníží v příštích zdaňovacích obdobích.

Pro přesný výpočet využijte kalkulačku pro výpočet daně z příjmu OSVČ. Daňová kalkulačka je online, využít můžete daňovou kalkulačku pro OSVČ 2020 nebo kalkulačku pro podnikatele.

Daňovou kalkulačku OSVČ - výpočet daně poskytuje peníze.cz

Záloha na daň z příjmů právnických osob je shodná se zálohou na daň z příjmů OSVČ a fyzických osob. Zálohy na daň se platí za určité zdaňovací období a sami si můžete určit, zda je budete platit měsíčně nebo v jiném časovém intervalu. Nemusí je platit ti, jejichž poslední daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Ti, jejichž daňová povinnost nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 40 % z dosažené částky v posledním zdaňovacím období.

Zálohy na daň jsou splatné do:

 • 16. března 2020
 • 15. června 2020 *
 • 15. září 2020
 • 15. prosince 2020

* Tato záloha byla automaticky prominuta generálním pardonem 2 Ministerstva financí (Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události) vzhledem ke koronavirové situaci na jaře v roce 2020. Ale důležité je pamatovat, že nebyla odpuštěna daň jako taková, jen zaplacení zálohy k tomuto datu.

Kalkulačka OSVČ i daňová kalkulačka OSVČ 2020 Vám vypočítá přesnou výši záloh na daň i to, jakou daň zaplatíte. Od daňové kalkulačky OSVČ 2018 se výpočet příliš nezměnil, můžete tak využít případně alespoň kalkulačku OSVČ 2018, abyste se při vlastním výpočtu nespletli. Taková chyba Vás v daňovém přiznání může nakonec vyjít poměrně draho.

Daň z příjmu OSVČ 2020

Do placení daní se v roce 2020 výrazně promítla pandemie COVID-19. Pro právnické osoby a OSVČ platí pro rok 2020 datum odevzdání daňového přiznání za rok 2019 i zaplacení daně 18. srpna 2020. Ministerstvo financí sice také prodloužilo lhůtu pro odpuštění penále a úroku z prodlení, a to do stejného data – 18. srpna. Ovšem na ty, kteří daň do tohoto data neuhradí, čeká penále a úrok z prodlení za celé období od 1. dubna.

Zároveň byla prominuta záloha na daň za měsíc červen. U těch, kteří platí zálohy kvartální, se to projeví v druhé platbě pro rok 2020. Pokud platíte zálohy pololetně, projeví se to v první platbě. Samotná daň pak bude uhrazena podle daňového přiznání v roce 2021. O tom, jak se přesně projeví vykázaná ztráta za rok 2020, se ještě bude rozhodovat.

Naše další kalkulačky