Kalkulačka daně z příjmu OSVČ

Jste OSVČ? Spočítejte si, v jaké výši budete platit zálohu na daň z příjmu

Vypočítejte si daň z příjmu OSVČ a právnických osob

Spočítat daň

Daň z příjmu OSVČ a právnických osob

Daň z příjmu je přímá daň, kterou upravuje zákon o daních. Daň z příjmu právnických osob je vyšší, než je tomu u fyzických osob. Jaké příjmy se u OSVČ zdaňují, jaká je záloha na daň z příjmu právnických osob a jaký je výpočet daně z příjmu právnických osob 2023, se dočtete níže.

Daň z příjmu právnických osob

Dani z příjmu podléhají nejen fyzické osoby, ale i ty právnické a samostatně výdělečně činné. Daň z příjmů upravuje společný zákon o dani z příjmů. Poplatníky této daně jsou subjekty, které vznikly právním aktem, tedy všichni podnikatelé. Ti se hned po zapsání musí k dani z příjmů registrovat. Daň z příjmu právnických osob je stanovena na 19 %.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Právnická osoba se sídlem v České republice bude danit jak příjmy z ČR, tak i ty, které jí plynou ze zahraničí. Podnikatel se sídlem v zahraničí, ale podnikající v ČR bude zdaňovat jen příjmy ze zdrojů v ČR. Zákon o dani z příjmu právnických osob stanovuje, že jako příjmy právnické osoby podléhají zdanění všechny příjmy a výnosy z činnosti a také nakládání s majetkem.

Příjmy, které zdanění nepodléhají

U právnických osob existuje řada příjmů, které jsou od daně osvobozeny, zejména pro právnické osoby, které nemají za cíl podnikání. Mezi tyto příjmy patří například:

 • Příjmy získané nabytím akcií
 • Příjmy z dividend
 • Příjmy z bezúročných půjček
 • Příjmy z nabytí dědictví

Daň z příjmu pro OSVČ

Jako OSVČ jste rovněž povinni se registrovat k dani z příjmu. Co se ale týče předmětu daně, spadají sem příjmy z:

 • Výkonu nezávislého povolání
 • Nájmu majetku
 • Živnostenského podnikání
 • Zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • Užití nebo poskytnutí autorských práv (včetně příjmů z vydávání, rozšiřování a rozmnožování literárních a jiných děl vlastním nákladem), práv z průmyslového vlastnictví
 • Jiného podnikání s podnikatelským oprávněním

Jak vypočítat zálohy daně z příjmu OSVČ a právnických osob?

Sazba daně z příjmu pro OSVČ a právnické osoby je stanovena na 15 % ze základu daně. Ten se v tomto případě vyjadřuje veškerými příjmy, které přesahují výdaje na jejich dosažení. Stane-li se, že v účetnictví uvidíte, že výdaje přesáhly příjmy, jedná se o ztrátu. O tu se pak základ daně sníží v příštích zdaňovacích obdobích.

Pro přesný výpočet využijte kalkulačku pro výpočet daně z příjmu OSVČ. Daňová kalkulačka je online, využít můžete daňovou kalkulačku pro OSVČ 2023 nebo kalkulačku pro podnikatele.

Daňovou kalkulačku OSVČ - výpočet daně poskytuje peníze.cz

Záloha na daň z příjmů právnických osob je shodná se zálohou na daň z příjmů OSVČ a fyzických osob. Zálohy na daň se platí za určité zdaňovací období a sami si můžete určit, zda je budete platit měsíčně nebo v jiném časovém intervalu. Nemusí je platit ti, jejichž poslední daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Ti, jejichž daňová povinnost nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 40 % z dosažené částky v posledním zdaňovacím období.

Zálohy na daň jsou splatné do:

 • 15. března 2023
 • 15. června 2023
 • 15. září 2023
 • 15. prosince 2023

Kalkulačka OSVČ i daňová kalkulačka OSVČ 2023 Vám vypočítá přesnou výši záloh na daň i to, jakou daň zaplatíte. 

Daň z příjmu OSVČ 2023

Pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmu za rok 2022 nebyl prozatím stanoven žádný mimořádný termín, který by byl spjatý s pandemií COVID-19 jako v minulých letech. Proto je nutné podat daňové přiznání nejpozději do 3. 4. 2023 v podobě tištěného formuláře, nebo do 2. 5. 2023 v případě, že daňové přiznání podáváte elektronicky.
Pokud jste se rozhodli využít služeb daňového poradce, platí pro podání daňového přiznání jako nejzazší termín 1. 7. 2023.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky