Kalkulačka daně z příjmu OSVČ

Jste OSVČ? Spočítejte si v jaké výši budete platit zálohu na daň z příjmu

Vypočítejte si daň z příjmu OSVČ a právnických osob

Spočítat daň Spočítat daň

Daň z příjmu OSVČ

Daň z příjmu je přímá daň, kterou upravuje zákon o daních. Daň z příjmu právnických osob je vyšší, než je tomu u fyzických osob. Jaké příjmy se u OSVČ zdaňují, jaká je záloha na daň z příjmu právnických osob a jaký je výpočet daně z příjmu právnických osob 2021 se dočtete níže.

Daň z příjmu právnických osob

Dani z příjmu podléhají nejen fyzické osoby, ale i ty právnické a samostatně výdělečně činné. Daň z příjmů upravuje společný zákon o dani z příjmů. Poplatníky této daně jsou subjekty, které vznikly právním aktem, tedy všichni podnikatelé. Ti se hned po zapsání musí k dani z příjmů registrovat.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Právnická osoba se sídlem v České republice bude danit jak příjmy z ČR, tak i ty, které jí plynou ze zahraničí. Podnikatel se sídlem v zahraničí, ale podnikající v ČR bude zdaňovat jen příjmy ze zdrojů v ČR. Zákon o dani z příjmu právnických osob stanovuje, že jako příjmy právnické osoby podléhají zdanění všechny příjmy a výnosy z činnosti a také nakládání s majetkem.

Příjmy, které zdanění nepodléhají

U právnických osob existuje řada příjmů, které jsou od daně osvobozeny, zejména pro právnické osoby, které nemají za cíl podnikání. Mezi tyto příjmy patří například:

 • Příjmy získané nabytím akcií
 • Příjmy z dividend
 • Příjmy z bezúročných půjček
 • Příjmy z nabytí dědictví

Daň z příjmu pro OSVČ

Jako OSVČ jste rovněž povinni se registrovat k dani z příjmu. Co se ale týče předmětu daně, spadají sem příjmy z:

 • Výkonu nezávislého povolání
 • Nájmu majetku
 • Živnostenského podnikání
 • Zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • Užití nebo poskytnutí autorských práv (včetně příjmů z vydávání, rozšiřování a rozmnožování literárních a jiných děl vlastním nákladem), práv z průmyslového vlastnictví
 • Jiného podnikání s podnikatelským oprávněním

Jak vypočítat zálohy daně z příjmu OSVČ a právnických osob?

Sazba daně z příjmu pro OSVČ a právnické osoby je stanovena na 19 % ze základu daně. Ten se v tomto případě vyjadřuje veškerými příjmy, které přesahují výdaje na jejich dosažení. Stane-li se, že v účetnictví uvidíte, že výdaje přesáhly příjmy, jedná se o ztrátu. O tu se pak základ daně sníží v příštích zdaňovacích obdobích.

Pro přesný výpočet využijte kalkulačku pro výpočet daně z příjmu OSVČ. Daňová kalkulačka je online, využít můžete daňovou kalkulačku pro OSVČ 2021 nebo kalkulačku pro podnikatele.

Daňovou kalkulačku OSVČ - výpočet daně poskytuje peníze.cz

Záloha na daň z příjmů právnických osob je shodná se zálohou na daň z příjmů OSVČ a fyzických osob. Zálohy na daň se platí za určité zdaňovací období a sami si můžete určit, zda je budete platit měsíčně nebo v jiném časovém intervalu. Nemusí je platit ti, jejichž poslední daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Ti, jejichž daňová povinnost nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň ve výši 40 % z dosažené částky v posledním zdaňovacím období.

Zálohy na daň jsou splatné do:

 • 15. března 2021
 • 15. června 2021
 • 15. září 2021
 • 15. prosince 2021

Kalkulačka OSVČ i daňová kalkulačka OSVČ 2021 Vám vypočítá přesnou výši záloh na daň i to, jakou daň zaplatíte. Od daňové kalkulačky OSVČ 2018 se výpočet příliš nezměnil, můžete tak využít případně alespoň kalkulačku OSVČ 2018, abyste se při vlastním výpočtu nespletli. Taková chyba Vás v daňovém přiznání může nakonec vyjít poměrně draho.

Daň z příjmu OSVČ 2020

Do placení daní se v roce 2020 výrazně promítla pandemie COVID-19. Pro právnické osoby a OSVČ platí pro rok 2020 datum odevzdání daňového přiznání za rok 2019 i zaplacení daně 18. srpna 2020. Ministerstvo financí sice také prodloužilo lhůtu pro odpuštění penále a úroku z prodlení, a to do stejného data – 18. srpna. Ovšem na ty, kteří daň do tohoto data neuhradí, čeká penále a úrok z prodlení za celé období od 1. dubna.

Zároveň byla prominuta záloha na daň za měsíc červen. U těch, kteří platí zálohy kvartální, se to projeví v druhé platbě pro rok 2020. Pokud platíte zálohy pololetně, projeví se to v první platbě. Samotná daň pak bude uhrazena podle daňového přiznání v roce 2021. O tom, jak se přesně projeví vykázaná ztráta za rok 2020, se ještě bude rozhodovat.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky