MONETA Money Bank a půjčky na mateřské dovolené

Délka mateřské dovolené je v České republice 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat 37 týdnů.

Jedna z častých otázek klientů se týká toho, jestli je možné poskytnout úvěr klientovi, který pobírá peněžitý příspěvek v mateřství. Na ten má žena nárok nejen pokud je v zaměstnaneckém poměru, ale i jako OSVČ, pokud platí příspěvek na nemocenské pojištění.


Banky v tomto případě úvěr většinou neposkytují. Vede je k tomu zodpovědnost vůči klientům, ale i zákonná povinnost. Základním předpokladem, že banka poskytne klientovi spotřebitelský úvěr je ten, že klient je schopen tento úvěr splácet. Povinnost posuzovat příjem klienta je specifikována přímo v zákoně o spotřebitelském úvěru, v MONETA Money Bank prověřením bonity chráníme klienta před možnou nepříjemnou životní situací, ve které nebude schopen úvěry splácet a která může skončit i exekucí jeho majetku.


A právě v tom spočívá problém s mateřským příspěvkem. Jde totiž o účelový státní příspěvek, který je poskytován v souvislosti s péčí o dítě. Banka tedy od začátku ví, že tento příjem by neměla brát v úvahu při posuzování úvěruschopnosti, protože rodič by ho k tomuto účelu neměl používat.


O úvěr vždy může požádat druhý z partnerů, pokud má stabilní příjem. Právě tento příjem a úspory jsou nejjistějším způsobem, jak financovat výdaje, na které státní příspěvek nestačí. Na trhu se můžete setkat i s nabídkami úvěrů, u kterých se ale vyplatí být velmi patrný. Jak bylo řečeno výše, banky posuzováním příjmů nechrání pouze sebe, ale především klienty.