Kalkulačka osobního vyměřovacího základu

Co tento pojem znamená a jak se počítá?

Jaká je Vaše průměrná mzda pro výpočet důchodu?

Co je osobní vyměřovací základ (OVZ)?

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně průměrná měsíční mzda odpovídající současné hodnotě, neboť dřívější příjmy se valorizují koeficientem růstu mezd. Pro každý rok je stanoven vlastní přepočítávací koeficient růstu mezd tak, aby výsledná hodnota odpovídala současnosti. Na základě osobního vyměřovacího základu se pak počítají různé dávky, mimo jiné například starobní důchod.

Výpočet osobního vyměřovacího základu 2023

Výpočet osobního vyměřovacího základu vychází ze součtu všech přepočtených ročních vyměřovacích základů rozhodné doby. Souhrnná částka se následně vydělí počtem kalendářních dní v rozhodném období ponížených o vyloučené dny (např. za pracovní neschopnost či ošetřování člena domácnosti a jiné) a vynásobí se koeficientem 30,4167 (to je průměrný počet kalendářních dnů v měsíci čili 365:12). Tímto postupem se zjistí osobní vyměřovací základ neboli průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, ze které se následně počítá starobní důchod.

Co je rozhodné období?

Rozhodné období pro výpočet starobního důchodu začíná od roku, který následuje po roce, v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let, nejdříve však od roku 1986, do konce roku, který předchází roku, ve kterém dojde k přiznání důchodu. V úvahu se bere pouze doba účasti na nemocenském pojištění. Např. pro důchod přiznaný v roce 2022, se osobní vyměřovací základ vypočítá z příjmů, ze kterých bylo placeno sociální pojištění, a to v letech 1986 až 2021.

Přemýšlíte, jak zjistit osobní vyměřovací základ bez námahy? Zkuste naši kalkulačku pro výpočet osobního vyměřovacího základu.

Kalkulačku poskytuje E15

Osobní vyměřovací základ pro OSVČ

Všeobecný vyměřovací základ stanovuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) každoročně vždy do 30. září. Pro rok 2023 je tato částka stanovena na 38 294 Kč (stanovuje se za rok 2021) dle údajů statistického úřadu. Koeficient pro úpravu je pak 1,0530. Pro potřeby sociálního pojištění 2022 se počítá s průměrnou mzdou z roku 2020, tedy:

38 294 × 1,0530 = 40 324 Kč

Vyměřovací základ pro OSVČ činí minimálně 25 % průměrné mzdy, minimální vyměřovací základ pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost je 10 081 Kč, pro vedlejší SVČ je to 10 % průměrné mzdy, tedy 4 033 Kč. Maximální vyměřovací základ pro rok 2023 pro OSVČ i zaměstnance představuje 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 935 552 Kč.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka invalidního důchodu

Spočítejte si výši invalidního důchodu v roce 2024.

Kalkulačka odchodu do důchodu

Vypočtěte si, kdy půjdete do důchodu a jaká je věková hranice odchodu do důchodu 2024.

Důchodová kalkulačka

Vypočtěte si výši důchodu v roce 2024 a podmínky pro odchod do důchodu.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5