Co je předmětem daně z příjmu fyzických osob?

Podle zákona o daních z příjmů fyzických osob, podléhají zdanění tyto příjmy:

  • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání)
  • Příjmy z kapitálového majetku (finanční majetek – peníze, cenné papíry a jiné)
  • Příjmy z pronájmu (zaměstnání – mzda nebo plat)
  • Ostatní příjmy (příležitostní činnosti, převody, výhry)

Existují však i příjmy, které dani nepodléhají, například půjčky a úvěry. Od daně jsou pak osvobozeny i příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu (jen v případě, že nemovitost vlastníte alespoň 5 let nebo jste zde měli uvedené trvalé bydliště alespoň 2 roky před prodejem), přijatá náhrada škody, sociální dávky, výživné nebo plnění z pojištění majetku a odpovědnosti.