Jak vypočítat dan z příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu je stanovena jako 15 % ze základu daně (příjmy přesahující výdaje vynaložené na jejich dosažení). Výpočet základu daně ještě obsahuje odečitatelné položky (tzv. nezdanitelná část základu daně), kterými jsou:

  • Hodnota daru na veřejně prospěšné účely, politickým stranám a hnutím (celková hodnota daru za rok ale musí přesáhnout 2 % základu daně a odečíst lze maximálně 10 % ze základu daně)
  • Úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru
  • Příspěvky na penzijní pojištění
  • Pojistné na životní pojištění

Kromě toho můžete ve výpočtu daně 2022 uplatnit i slevy na dani a daňová zvýhodnění, a to na poplatníka, na dítě, na manžela/manželku nebo i na studenta. Během roku pak někteří platí i zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Výpočet zálohy na daň z příjmu provádí zaměstnavatel.
Kolik přesně zaplatíte na dani Vy, si spočítejte pomocí daňové kalkulačky nebo přímo v daňové kalkulačce pro zaměstnance.