Kalkulačka DPH

Zjistěte, co je to DPH, jaká je sazba DPH a jak DPH vypočítat.

Přehledný výpočet DPH v roce 2024

Placení DPH se asi nevyhne nikdo z nás. DPH, známá i jako univerzální daň, je jednou ze základních složek státního rozpočtu. Co je to DPH, jaká je sazba DPH 2024 a jak DPH vypočítat?

Co je DPH?

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Lidově bývá označována také jako univerzální daň. Daní z přidané hodnoty jsou zatíženy téměř všechny služby i zboží. Zákon o DPH stanovuje jednak konkrétní sazby DPH, a zároveň i to, že odvádět ji musí všichni dodavatelé a plátci uvedení v registru DPH.

Kdo platí DPH?

DPH je daň, se kterou přichází každý člověk do kontaktu takřka denně. Sazba DPH je totiž obsažena v každém běžném nákupu – potravin, ostatního zboží, i dalších služeb. Jako zákazník ji najdete vyčíslenou na každé účtence. To znamená, že výše DPH zvyšuje cenu zboží a služeb a plátcem DPH je tedy každý, kdo nakupuje zboží nebo užívá placených služeb. O odvod DPH se však nemusí starat koneční spotřebitelé. To je úkolem plátců DPH, tedy poskytovatelů služeb a obchodníků, kteří se k platbě DPH přihlásili dobrovolně, nebo jejich tržby přesáhly v posledních 12 kalendářních měsících určitou částku. Do konce roku 2022 to byl milion korun. Novinkou pro rok 2023 bylo zvýšení limitu pro registraci k platbě DPH, a to z 1 milionu korun na rovné 2 miliony v posledních 12 kalendářních měsících. V takovém případě je třeba se jako plátce DPH zaregistrovat do 15 dní po skončení měsíce, ve kterém k překročení tohoto limitu došlo.

Jaká je sazba DPH, jak vypočítat DPH nebo jak přesně funguje DPH, se dočtete níže. Pro výpočet DPH použijte kalkulačku DPH 2024.

Registr plátců DPH

Zda někdo patří mezi plátce DPH, zjistíte nejjednodušeji náhledem do centrálního registru plátců DPH. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo financí ČR. Stejnou službu poskytuje také online aplikace ARES, kterou také provozuje MF ČR.

Kolik je DPH – sazba DPH 2024

Nově od roku 2024 platí v ČR 3 sazby DPH, a to:

  • Základní sazba – 21 % (podléhá jí většina zboží a služeb)
  • První snížená sazba – 12 % (podléhají jí potraviny, některé zdravotnické pomůcky, hromadná doprava a další)
  • Nulová sazba – 0 % (nově podléhá nulovému DPH prodej knih, již dříve sem byly zařazeny poštovní, finanční acnbsp;pojišťovací služby, zdravotní a sociální péče, rozhlasové a televizní vysílání a vzdělávání)

Do základní výměry DPH 21 % se řadí nově prodej nealkoholických nápojů. Připlatíme si také za čepované pivo v restauracích, řezané květiny, sběr a zpracování komunálního odpadu. Zvýšenou sazbu zaznamenaly i vybrané služby: kadeřníci a  holiče, umělecké honoráře, úklid v domácnostech a opravy bot, oblečení a jízdních kol.

Snížená sazba DPH od roku 2024 je nově sjednocena na 12 %. U části produktů a služeb se jedná o zlevnění. Zákazníci reálně ušetří při nákupu potravin, objednávkách stavebních prací, zdravotnických potřeb, krmiva pro zvířata a pohřebních služeb). U ostatních kategorií se ovšem jedná o zdražení z původní sazby DPH 10 %. To se týká především léků (včetně kojenecké výživy), dodávek tepla a vody, ubytovacích služeb, MHD, stravovacích služeb, nákupu novin, časopisů a vstupenek na kulturu a sportovní akce.

Jak na výpočet DPH?

DPH spočítáte od října 2019 novým způsobem. V novém znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, platného od 1. 4. 2019, je stanoveno, že výpočet DPH shora se počítá matematicky. Do roku 2019 se v případě, že jste znali celou částku včetně DPH, a tedy jste počítali DPH shora, počítala částka daně pomocí koeficientu DPH 21 % (fixní koeficient pro výpočet DPH je 0,1736).

Nově tak je podle zákona o dani z přidané hodnoty výpočet DPH 2023 přesnější (v původním výpočtu docházelo k odchylkám). Výpočet koeficientu DPH se už nebude používat.

Příklad:

Dostali jste částku 100 000 korun i s DPH 21 %. Matematicky tedy výši DPH spočítáte jako 100 000 – (100 000/1,21). DPH tak bude 17 355,37 korun. Z výpočtu základu DPH je patrné, že základ je 82 644,63 korun.

Jak vypočítat základ DPH? Pro přesný výpočet využijte kalkulačku DPH 2024. Můžete také provést výpočet DPH z celkové částky nebo výpočet ceny bez DPH.

Zdroj kalkulačky: DPH 2024, Kurzy.cz.

Jak odečíst DPH?

DPH lze odečíst až 12 měsíců zpětně. Odečíst DPH můžete u položek, které jste si během 12 měsíců před registrací k DPH pořídili a stále je máte vedeny jako obchodní majetek. Takovýto odpočet se týká drobného majetku, dlouhodobého hmotného majetku movitého i nemovitého a platí také na zásoby zboží a materiálu, které máte v den registrace na skladě, přičemž vše musí být obchodním majetkem.

Výhody plátcovství DPH

Kdy platit DPH?

Plátcem DPH se stanete nejčastěji ve chvíli, kdy překročíte obrat 2 miliony korun za posledních 12 měsíců, a pak také po dobrovolné registraci. Pokud začnete podnikat, je nejlepším způsobem se k DPH přihlásit dobrovolně. DPH pak platíte příslušnému finančnímu úřadu. Podle obratu pak bude zdaňovací období čtvrtletní (obrat nižší než 10 milionů korun) nebo měsíční (obrat nad 10 milionů korun).

Kdy se vyplatí DPH neplatit?

Pro některé menší podnikatele je velmi důležitá otázka, zda se k platbě DPH přihlásit dobrovolně, nebo ne. Odpověď závisí na posouzení individuální situace obchodníka. Obecně lze ale říci, že se platba DPH vyplatí především následujícím skupinám:

  • podnikatelům, kteří často nakupují zboží v zahraničí
  • poskytovatelům služeb do Evropské unie
  • podnikatelům, kteří poskytují služby nebo zboží dalším plátcům DPH

Naopak v situaci, kdy jsou jejich zákazníci koneční spotřebitelé, se vyplatí zůstat neplátcem DPH. Běžný spotřebitel totiž uvítá nižší cenu zboží nebo služeb. Totéž platí pro situaci, kdy je při nákupu zboží u dodavatele stanovena nižší sazba DPH, ale při prodeji koncovým zákazníkům je pak určena sazba zvýšená. O tom, které zboží a služby spadají do nižší sazby DPH, se dočtete v zákonu o DPH.

DPH v roce 2024

V základním výpočtu a stanovení pravidel pro placení DPH se v roce 2024 nezměnilo

Změny v DPH 2022

Dílčích změn se dočkají pouze jednotlivé položky. K nim bude patřit s největší pravděpodobností např. výše DPH za dodávky energií, elektřiny a plynu. Vzhledem ke stávající energetické krizi je možné snížení sazby DPH u energií až k hranici 5 %. Tato změna je však v jednání teprve na úrovni Evropské komise. Již během prvního čtvrtletí roku 2022 se však promítne do plateb energií krátkodobé prominutí DPH za energie, které bylo bývalou vládou vyhlášeno pro období měsíců listopad a prosinec 2021 v důsledku energetické krize.

Od 1. ledna 2022 již také přestala platit výjimka, která se týkala prominutí DPH při prodeji respirátorů a nanoroušek. I na toto zboží se již tedy vztahuje běžná sazba DPH 21 %.

Změny v DPH 2021

V roce 2021 doznala platba DPH jedné významné změny. Ta se však týkala pouze přeshraničního obchodu. Zpozornět musí obchodníci, kteří v rámci jednoho kalendářního roku překročí limit prodeje zboží hodnotu 10 000 eur. V takovém případě totiž vzniká povinnost zaplatit DPH v místě plnění. Jinými slovy musí prodávající uhradit cenu DPH tam, kde se zboží aktuálně nachází po ukončení jeho přepravy. Prodávající se může buď zaregistrovat v dané zemi Evropské unie jako plátce DPH, nebo může využít režim One Stop Shop, zřízený Finanční správou.

A co všechno se počítá do daného limitu 10 000 eur? Nejde jen o zboží jako takové. Započítávají se i telekomunikační služby, elektronické (online) služby a služby rozhlasového a televizního vysílání (tedy reklama).

DPH 2020

Vzhledem k novém zákonu o DPH v roce 2019 nedoznal výpočet samotné daně z přidané hodnoty v roce 2020 změn.

Výrazných posunů se ovšem dočkaly sazby DPH u celé řady zboží a služeb

Některé změny se datují k 1. lednu 2020, jako jsou např. dodávky tepla nebo chladu. Jejich sazba DPH se změnila z původních 15 % na nižších 10 %.

Další změny vešly v platnost od 1. května 2020. Tato druhá vlna změn se týkala především zboží a stravovacích služeb, které jsou nově zařazeny do snížené 10% sazby DPH. Ze služeb, jež nově spadají do 10% sazby DPH, jmenujme např. kadeřnické a holičské salony, opravny obuvi, cykloservisy nebo elektronické publikování knih a časopisů. Do této kategorie patří i změna v sazbě DPH u točeného piva v restauracích, kdy čepované pivo nově spadá do nižší kategorie DPH s 10% sazbou.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jedním z nejdůležitějších příjmů pro státní rozpočet. Známá je také jako univerzální daň a jsou jí zatíženy téměř všechny služby i zboží. Zákon o DPH stanovuje jak sazby DPH, tak i to, že odvádět ji musí všichni dodavatelé a plátci v registru DPH.
Plátci DPH jsou všichni z registru plátců DPH. Při nákupu zboží i služeb najdete DPH na své účtence i jako zákazník. Tato univerzální daň ceny zboží a služeb zvyšuje a její princip spočívá v odvedení části hodnoty z obchodu. Kolik je DPH, jak vypočítat DPH nebo jak funguje DPH, se dočtete na stránce kalkulačky DPH. Pro výpočet DPH použijte kalkulačku DPH.
  • Základní sazba – 21 % (podléhá jí většina zboží a služeb)
  • První snížená sazba – 15 % (podléhají jí potraviny, některé zdravotnické pomůcky, hromadná doprava a další)
  • Druhá snížená sazba – 10 % (podléhá jí zejména kojenecká výživa, léky, knihy a hudebniny)

Existují však i služby, které jsou od DPH osvobozené, například poštovní služby, finanční a pojišťovací služby, zdravotnictví, sociální péče, rozhlasové a televizní vysílání, ale i vzdělání. DPH se platí i ze spotřební daně, pokud je ve  výrobku započtena.

DPH spočítáte od října 2019 novým způsobem. V novém znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, platného od 1. 4. 2019, je stanoveno, že výpočet DPH shora se bude počítat matematicky. Do teď se v případě, že jste znali celou částku včetně DPH, a tedy jste počítali DPH shora, počítala částka daně pomocí koeficientu DPH 21 % (fixní koeficient pro výpočet DPH je 0,1736).
Nově je tak podle zákona o dani z přidané hodnoty výpočet DPH přesnější (v původním výpočtu docházelo k odchylkám). Výpočet koeficientu DPH se už nebude používat.
Jak vypočítat základ DPH? Pro přesný výpočet využijte kalkulačku DPH.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka daně z příjmu OSVČ

Vypočítejte si zálohy na daň z příjmu OSVČ a právnických osob 2024.

Kalkulačka daně z příjmu fyzických osob

Jaký je výpočet daně z příjmu fyzických osob a jak vysoká je daň v roce 2024.

Kalkulačka daně z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti se týká každého, kdo kupuje nemovitost. Spočítejte si, na kolik Vás vyjde.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5