Kalkulačka úroku z prodlení

Pokud jste nesplatili v určeném termínu svůj dluh, tak budete muset zaplatit navíc úrok z prodlení. Zjistěte, jak ho vypočítáte

Vypočítejte si, v jaké výši úroky z prodlení zaplatíte

Spočítat úroky

Úrok z prodlení - kalkulačka

Nesplatili jste v daném termínu svůj dluh? Čeká Vás úrok z prodlení. Jak na výpočet úroku z prodlení, jaký je úrok z prodlení ze smluvní pokuty a co je zákonný úrok z prodlení?

Úroky z prodlení

Úroky z prodlení se Vám začnou počítat ve chvíli, kdy nesplatíte svůj dluh ve stanovené době. Může se jednat o půjčku, nesplacenou pohledávku nebo i nájem. Jejich výše může být sjednaná i smluvně, v tom případě se jedná o smluvní úrok z prodlení.

Zákonný úrok z prodlení pro druhou polovinu roku 2020 je stanovený jako úroková sazba a použije se, když se strany nedohodnou jinak. Úroková sazba pro úroky z prodlení odpovídá základní úrokové sazbě ČNB, tzv. repo sazbě, která je navýšena o 8,25 procentních bodů. Od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 byla výše úroků z prodlení 10 %, k 11. 5. 2019 pak byla repo sazba ČNB snížena na 0,25 %, tzn. že po přičtení 8 procentních bodů budete ve výpočtu zákonných úroků z prodlení počítat se sazbou 8,25 % ročně. Denní úrok z prodlení 2018 a 2019 bylo možné stanovit stejným způsobem. Vždy je ale nutné se podívat na aktuální repo sazby.

Občanský zákoník úroky z prodlení nově neumožňuje vymáhat.

Úrok z prodlení - výpočet

Od kdy se začínají počítat úroky z prodlení? Od prvního dne, kdy dlužník nedodržel datum splatnosti, až po den zaplacení. Například v případě, že máte stanovenou splatnost pohledávky na 30. 6. a pohledávku jste v daném termínu nezaplatili, Vám začnou od 1. 7. nabíhat úroky z prodlení, které se počítají až do dne zaplacení pohledávky. Pokud tedy pohledávku zaplatíte 31. 8., zaplatíte úroky z prodlení za období od 1. 7. do 31. 8.

Zákonný úrok z prodlení vypočtete jako součin dlužné částky a sazby úroku z prodlení vynásobený počtem dnů prodlení a vydělený počtem dní v roce. Výpočet bude vypadat například takto:

Do 15. 7.  2019 jste měli splatit dluh ve výši 50 000 Kč. Uhradili jste jej ale až 30. 8. 2019 a ve smlouvě jste neměli stanovený jiný smluvní úrok z prodlení.

50 000 x 0,1 (sazba 10 % dělená 100) x 46 / 365

Z daného výpočtu zjistíte, že úrok činí 630,14 Kč.

V případě smluvně stanoveného úroku z prodlení ve výši například 0,05 % denně se budou úroky počítat jako součin dlužné částky, počtu dní prodlení a denní sazby děleno 100.

50 000 x 0,0005 (sazba 0,05 % dělená 100) x 46

Úrok z prodlení tak bude činit 1 150 Kč.

Zákonný úrok z prodlení, stejně jako smluvní pokutu a úrok z prodlení, Vám rychle spočítá i naše kalkulačka úroků z prodlení. Účtování úroků z prodlení je možné na účtu 544, který vyjadřuje náklady na smluvní pokuty a jde tedy o daňově uznatelné náklady.

Kalkulačku úroků z prodlení za půjčky, nájem a další pohledávky poskytuje peníze.cz

Úrok z prodlení - DPH

Zaplatili jste pozdě daně? I tady Vám nabíhá penále ve formě úroku z prodlení. Penále Vám vyměří finanční úřad a úrok rovněž vychází z repo sazby ČNB. Tady je ale navýšení až o 14 % a rozpočítává se na dny. Úrok z pozdě zaplacené daně je Vám odpuštěn, když daň zaplatíte do 4 dnů po termínu, od 5 a více dnů už se ale úrokům z prodlení nevyhnete. Ovšem pozor, vzhledem ke koronavirové situaci platí pro rok 2020 jiné termíny pro odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně, u nich se bude úrok z prodlení počítat jinak.

Naše další kalkulačky