Rodičovský příspěvek 2024 – Kalkulačka

Rodičovská dovolená není dovolenou v pravém slova smyslu. Jde o období, kdy se rodič stará o dítě, a které navazuje na mateřskou dovolenou. A dnes už to nejsou jen maminky, které se starají, rodičovská dovolená 2024 je i pro otce. Jaká je délka rodičovské dovolené, jak vypočítat rodičovskou dovolenou a kdy končí? S rodičovskou dovolenou souvisí i rodičovský příspěvek. Výši rodičovského příspěvku 2024 Vám spočítá kalkulačka rodičovského příspěvku.

Kalkulačku rodičovského příspěvku 2024 poskytuje peníze.cz

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená slouží primárně k péči o dítě v prvních letech života. Navazuje na mateřskou a pobírat během ní lze rodičovský příspěvek. Od ledna 2024 došlo k navýšení rodičovského příspěvku. Rodiče dětí, které se narodily 1. ledna 2024 a později, budou čerpat rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč.

Délka rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená začíná uplynutím 28 popřípadě 37 týdnů mateřské dovolené. Nově pouze do 3 let věku dítěte. Po této době končí povinnosti zaměstnavatele k Vám jako zaměstnanci. V rámci rodičovské dovolené lze čerpat rodičovský příspěvek. Délka rodičovské dovolené byla do roku2024 zkrácena na  maximálně 3 roky.

Nárok na rodičovský příspěvek

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek? Abyste získali rodičovskou, nemusíte splnit žádné speciální požadavky. Nárok na rodičovskou má podle zákona každý rodič starající se o dítě do 3 let. Podmínkou však je, že rodičovskou může pobírat vždy jen jeden z rodičů, tedy buď matka, nebo otec.

Rodičovský příspěvek 2024

Pro rok 2024 se výše rodičovského příspěvku zvýšila. Nově může rodič čerpat maximálně 350 000 Kč, v případě vícerčat 525 000 Kč. Podmínky pro čerpání příspěvku zůstávají také beze změny. Stále  tak platí, že je na rodiči, zda se rozhodne být doma s dítětem 2 nebo 3 roky.

Změny v rodičovském příspěvku 2024

Od roku 2020 je možné stanovit si výši rodičovského příspěvku individuálně až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Ten se počítá z průměrné mzdy žadatele za posledních 12 měsíců. Koho se tato změna týká v praxi? Využít ji mohou především rodiče, kteří se chtějí brzy vrátit do práce. Pokud měli dostatečně vysoký příjem, mohou celý rodičovský příspěvek vyčerpat za nejkratší možnou dobu, kterou je šest měsíců. A zde se promítá změna pro rok 2024. Maximální výplata rodičovské je ovlivněna zvýšením denního vyměřovacího základu. Pro rok 2024 činí maximálně celých 53 910 Kč měsíčně. Dá se tedy zjednodušeně říct, že čím vyšší příjem, tím vyšší rodičovský příspěvek.

Jaká výše rodičovského příspěvku čeká na Vás, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Dočerpání rodičovského příspěvku

Narodí se Vám ještě během čerpání rodičovského příspěvku další potomek? Pak pro Vás máme dobrou zprávu. Od 28. 7. 2021 je v takové situaci možné dočerpat zbylé finanční prostředky rodičovského příspěvku najednou. Je ovšem potřeba splnit jednu důležitou podmínku: alespoň jednomu z rodičů musí být možné v okamžiku narození druhého dítěte stanovit částku 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 7 600 Kč. Jinými slovy alespoň jeden z rodičů musí být řádně zaměstnán.

Mateřská a rodičovská dovolená 2024

Nárok na mateřskou, na rozdíl od rodičovské dovolené, vzniká jen matkám, které se účastnily na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou. Délka mateřské je 28 popřípadě 37 týdnů při porodu vícerčat. Na ni plynule navazuje rodičovská dovolená, jejíž délka je až 3 roky, během nichž trvá ochrana zaměstnance (po tuto dobu Vám zaměstnavatel musí držet Vaše místo na pozici uvedenou ve smlouvě

Rodičovskou dovolenou navíc mohou využít oba rodiče ihned. V případě rodičovské dovolené otce se už dnes nejedná o takovou vzácnost a využívá ji čím dál více otců, často napůl s matkou. Možné je si na rodičovské i přivydělat nebo přímo pracovat.

Co když nemáte nárok na mateřskou?

Pokud matka nemá nárok na mateřskou, může rovnou čerpat rodičovskou. Tyto případy se týkají například nezaměstnaných nebo OSVČ. Osoby samostatně výdělečně činné tedy čerpají rovnou rodičovský příspěvek namísto mateřské, pokud si sami neplatily nemocenské pojištění (pokud ano, mají nárok na mateřskou).

Výpočet rodičovské dovolené

Kolik je rodičovský příspěvek 2024? V roce 2024 je stanoven na 350 000 korun, přičemž se jedná o celkovou sumu, kterou si můžete vyčerpat během 3 let věku dítěte. V případě dvojčat jde o maximální výši rodičovského příspěvku 525 000 Kč. Sami si zvolíte, jak chcete rodičovskou čerpat, výplata příspěvku tak záleží na Vašich potřebách.

Je tu ale podmínka:

Rodičovský příspěvek nesmí dosahovat vyšší částky než mateřská, která dosahuje 70 % předchozího hrubého výdělku.

Měsíčně můžete výšku rodičovské dovolené stanovit maximálně na 53 910 Kč měsíčně. Výši příspěvku si spočítejte na kalkulačce rodičovského příspěvku 2024. Délku i výši rodičovské je možné každé 3 měsíce měnit.

Kalkulačka rodičovského příspěvku 2024 Vám řekne, na jakou částku měsíčně dosáhnete, nebo využijte kalkulačku rodičovské dovolené 2024.

Žádost o rodičovskou dovolenou 2024 – formulář

O rodičovský příspěvek je nutné zažádat na tom úřadu práce, pod který žadatel spadá podle místa bydliště. Potřebovat k tomu budete kromě vyplněného formuláře především rodný list dítěte, občanský průkaz a dále potvrzení vystavené Českou správou sociálního zabezpečení, že máte na rodičovský příspěvek nárok. Vyřízení žádosti trvá většinou kolem jednoho měsíce, je proto potřeba podat žádost v dostatečném předstihu, abyste nezůstali bez finančních prostředků.

Rodičovská dovolená a zaměstnání

Výhodou rodičovské dovolené je možnost práce bez omezení. Kolik si můžete vydělat na rodičovské dovolené? Výdělek na rodičovské dovolené není nijak omezen. Mnoho rodičů na rodičovské dovolené má zaměstnaní a o péči o dítě se střídá. Přivýdělek při rodičovské dovolené může být i formou podnikání.

Nezapomeňme také na fakt, že rodičovskou dovolenou může čerpat jak matka, tak i otec dítěte. Doma se v péči o dítě můžou postupně vystřídat, nebo mohou být doma i současně. Koncept rodičovské dovolené totiž řeší pouze vztah rodiče vůči zaměstnavateli. Proto je teoreticky možné, aby byli oba rodiče doma zároveň. Nárok na peněžitou podporu v podobě rodičovského příspěvku má ale vždy pouze jeden z nich.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5