Investice

Jaké jsou nejvýkonnější podílové fondy v roce 2020?

Jaké jsou nejvýkonnější podílové fondy v roce 2020?

Kdo šetří, má za tři! To je sice stará pravda, ale jak v naší neklidné době naložit s volnými finančními prostředky? Doby, kdy bylo nejlepší zašít hotovost do slamníku, jsou dávnou minulostí. Dnes existuje řada možností, jak své peníze v průběhu doby dokonce zhodnotit. Jednou z nich jsou podílové fondy. Pojďme se společně podívat na srovnání podílových fondů. Kterým podílovým fondům se v roce 2020 nejvíce dařilo?

Různé typy podílových fondů

Podílové fondy tvoří různorodou skupinu investičních nástrojů, které se liší podle použití nebo výnosů. Nejvýnosnější jsou dlouhodobě akciové fondy. Spolu s nejvyššími výnosy jdou ale ruku v ruce nejvyšší rizika. Je tedy třeba počítat s možností kolísání hodnoty investice. Na druhém místě v pomyslném žebříčku výnosnosti podílových fondů najdeme nejčastěji fondy smíšené. Ty jsou tvořeny z větší části akciemi, částečně jsou ale doplněny dluhopisy tak, aby bylo sníženo riziko kolísání jejich výnosů. Stabilnějším typem podílových fondů jsou pak fondy dluhopisové. Jejich dlouhodobé výnosy jsou sice v porovnání s předchozími typy fondů nejnižší, zato jsou z pohledu kolísání hodnoty stabilnější. S porovnáním podílových fondů a jejich výkonem za poslední roky2 Vám může pomoci také naše kalkulačka investic do podílových fondů.

Dluhopisové podílové fondy

Pro investory, kteří kladou důraz na jištěné vklady i výnosy, jsou nejvýhodnější dluhopisové fondy. V nabídce MONETA Money Bank se nachází několik druhů podílových fondů tvořených investicemi do dluhopisů. Liší se kromě výnosů původem dluhopisů. Například v  NN (L) International Czech bond fondu můžete investovat do dluhopisů denominovaných v českých korunách. Jedná se především o české státní dluhopisy, takže tento typ podílového fondu s ročním výnosem 3,62 %2 může zaujmout konzervativní klienty, kteří chtějí podpořit domácí ekonomiku.

Jiné podílové fondy v současnosti vykazují zisk na kratších časových úsecích, než je jeden rok. Mezi ně patří  BFM Konzervativní dluhopisový fond (výnos 7,43 % za půl roku2), který se zaměřuje na investice do termínovaných vkladů se splatností nejčastěji do jednoho roku. Vhodný je tedy pro krátkodobé uložení finančních prostředků. Generali Fond korporátních dluhopisů s výnosem 5,83 %2 za šest měsíců se zaměřuje na firemní dluhopisy. Pro tento typ krátkodobých výnosů a investic do firemních dluhopisů je nejvýhodnější FF Global High Yield Fund (výnos 15,31 %2).

Smíšené podílové fondy

Ke středně rizikovým podílovým fondům řadíme fondy smíšené, tvořené částečně dluhopisy, ale z větší části akciemi. Nejvýnosnější takový fond z nabídky MONETA Money Bank je v současné době NN Patrimonial Aggressive s výnosem 13,44 %za poslední 3 roky. Jedná se o tzv. fond fondů, tedy je široce diverzifikován. Naproti tomu jiné fondy, ještě loni perspektivní, vykazují letos výrazně menší očekávané výnosy. Jedná se o  FF Global Multi Asset Income Fund (výnos 1,84 %2) a  Generali Fond balancovaný konzervativní (výnos 3,98 %2). Ten nabízí investice do českých státních dluhopisů a 30 % fondu tvoří akciové portfolio. Pro investice v kratším časovém horizontu (např. půlroční investice) je výhodný BFM Konzervativní smíšený fond (výnos 7,43 %2). Výhodou tohoto podílového fondu je chráněná hodnota, která dosahuje devadesáti procent nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu. Stejně tak i přes nepříznivé srovnání dlouhodobých výnosů se ukazují jako výhodné investice na dobu kratšího časového období (např. šesti měsíců) do fondů Franklin Diversified Conservative Fund (výnos 3,22 %2) a Franklin Diversified Dynamic Fund (výnos dokonce 9,43 %2).

Nejvýkonnější podílové fondy1

Pokud se řadíte mezi odvážné a progresivní investory, má pro Vás MONETA Money Bank připravenou nabídku akciových podílových fondů, jejichž předpokládané výnosy2 v horizontu tří let vysoce překračují deset procent. Jako nejvýnosnější se v současnosti jeví AXA Selection Global Equity, který investuje do globálních velkých firem (výnos 17,55 %2). Ani další akciové fondy ovšem příliš nezaostávají. Následuje FF World Fund s celými 14,01 %2 výnosu během tří let, který je určený především pro podporu dlouhodobého růstu kapitálu. Generali Fond globálních značek, který investuje mimo jiné do silných světových firem s nejhodnotnějšími značkami světa, dosáhl zhodnocení 12,31 %2.

Shrnutí aneb dobrá rada nad zlato

Nabídka různých podílových fondů a možností investic je bohatá. Pamatujte ovšem na to, že se v současné době finanční trh dynamicky proměňuje. O to víc je důležité, pokud se v možnostech investic sami neorientujete, obrátit se na odborníky. Oslovte Vašeho bankéře, který s Vámi rád projde celou nabídku podílových fondů a Vy si pro sebe vyberete tu správnou investici.

1 – Referenční období: od 25. 9. 2019 do 25. 9. 2020
2 – Mějte na paměti, že informace o výkonnosti fondu nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zdroj informací: detailní informace jako graf vývoje hodnoty fondu, výkonnost fondu a veškeré dokumenty (fond reporty, statuty, klíčové informace pro investory a další) naleznete vždy na stránkách jednotlivých fondů.

Zobrazované fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Bližší informace o vymezení cílového trhu fondu jsou uvedené na kartě jednotlivého fondu.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5