Fidelity Funds - Global Multi Asset Income (Fond Fidelity úrok a dividenda)

Fond je vhodný pro střednědobého až dlouhodobého investora na investičním horizontu minimálně 5 let. Cílem fondu je poskytovat stabilní a udržitelný výnos s řízeným rizikem.
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond Fidelity Funds - Global Multi Asset Income (Fond Fidelity úrok a dividenda) je vhodný pro střednědobého až dlouhodobého investora na investičním horizontu minimálně 5 let. Cílem fondu je poskytovat stabilní a udržitelný výnos s řízeným rizikem. Globální portfolio je sestavené na základě výběru akcií, dluhopisů, hotovosti a alternativ rozložení portfolia je takové, aby přinášelo atraktivní výnosy během celého hospodářské cyklu. Měnové riziko je zajištěno.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU1322385888
Číslo účtu
225293000/0600
Datum vzniku
30.11.2015
Aktuální kurz ke dni
19.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1 206
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.77 %
Za poslední
3 měsíce
1.17 %
Za posledních
6 měsíců
7.68 %
Za poslední
rok
16.18 %
Za poslední
3 roky
12.29 %
Za posledních
5 let
19.05 %
Od začátku
roku
2.55 %
Od založení
fondu
20.60 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát