Generali Fond globálních značek

Fond investuje do akcií silných světoznámých firem s nejhodnotnějšími značkami na světě. Identifikuje je pomocí každoročně sestavovaného seznamu Interbrand

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-1.45 %
Za poslední
3 měsíce
3.21 %
Za posledních
6 měsíců
15.86 %
Za poslední
rok
39.34 %
Za poslední
3 roky
32.85 %
Za posledních
5 let
67.92 %
Od začátku
roku
8.65 %
Od založení
fondu
151.03 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
8 a více let
Fond investuje do akcií silných, světově známých firem, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Identifikuje je pomocí každoročně sestavovaného seznamu od společnosti Interbrand, který publikuje časopis Businessweek.

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008471778
Číslo účtu
220958149/0600
Datum vzniku
15.11.2001
Aktuální kurz ke dni
12.05.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
2,3624
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou

Cílové trhy

 Investiční horizont  8 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát