NN (L) Patrimonial Aggressive

NN (L) Patrimonial Aggressive je fond fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů. Komplexní řešení pro investory s horizontem 5 a více let.
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
NN (L) Patrimonial Aggressive je fond fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů. Fond funguje bez zajištění a je aktivně řízen vůči investičnímu profilu složenému z 25 % z dluhopisů denominovaných v eurech a ze 75 % ze světových akcií. Kladen důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) volba mezi akciemi a dluhopisy a výběr konkrétních cenných papírů, (2) výběr v různorodé skupině investičních fondů NN Investment Partners a (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Strategie se přizpůsobuje vývoji na trzích (+/- 10 %). Komplexní řešení pro investory s horizontem 5 a více let. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje. Vhodný je vhodný pro dynamického investora nebo pro pravidelné investice.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU0405489047
Číslo účtu
225322991/0600
Datum vzniku
28.10.2009
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
16 040,54
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
2.38 %
Za poslední
3 měsíce
5.97 %
Za posledních
6 měsíců
13.10 %
Za poslední
rok
28.10 %
Za poslední
3 roky
33.71 %
Za posledních
5 let
43.10 %
Od začátku
roku
8.59 %
Od založení
fondu
150.65 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 5
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát