BFM Konzervativní smíšený fond

BFM Konzervativní smíšený fond (BF Money Chráněný fond) je určen pro jednorázové i pravidelné investování s doporučenou dobou investování 3 a více let.
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
BFM Konzervativní smíšený fond (BF Money Chráněný Fond) je smíšený fond. Investuje do nástrojů peněžního trhu, krátkodobých dluhopisů a akcií. Akcie představují dynamickou část portfolia. Ta je upravována jednak na základě očekávání vývoje na kapitálových trzích portfoliomanažerem, dále na základě ochranného mechanismu, kterým fond disponuje – tzv. chráněnou hodnotou. Chráněná hodnota je stanovována na 90 % nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu. Chráněná hodnota může růst, ale nikdy nemůže klesat. Dynamická část portfolia je měněna takovým způsobem, aby nedošlo k poklesu fondu pod chráněnou úroveň. Cílem fondu je v investičním horizontu 3-5 let dosahovat výnosy, které převyšují výnosy na běžných depozitních produktech. Fond je vhodný pro klienty, kteří hodlají investovat ve středním a delším horizontu. Je vhodný také pro pravidelné investování. Kolísání fondu odpovídá použitým třídám aktiv a je omezováno použitím ochranného mechanismu.
Minimální investice
300
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
HU0000705785
Číslo účtu
185266330/0600
Datum vzniku
15.10.2007
Aktuální kurz ke dni
18.11.2019
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,179
Poplatek při nákupu
1 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.87 %
Za poslední
3 měsíce
1.25 %
Za posledních
6 měsíců
2.02 %
Za poslední
rok
3.19 %
Za poslední
3 roky
2.28 %
Za posledních
5 let
5.51 %
Od začátku
roku
4.73 %
Od založení
fondu
17.75 %