BFM Konzervativní smíšený fond

Fond investuje do akcií a státních i firemních dluhopisů napříč sektory v ČR, Maďarsku, USA i jinde po světě. Podíl akcií se upravuje tak, aby hodnota fondu neklesla pod 90 % jeho historického maxima.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.43 %
Za poslední
3 měsíce
0.78 %
Za posledních
6 měsíců
6.59 %
Za poslední
rok
10.88 %
Za poslední
3 roky
13.38 %
Za posledních
5 let
17.64 %
Od začátku
roku
4.37 %
Od založení
fondu
35.62 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje napříč ekonomickými sektory hlavně v České republice, Maďarsku, USA, ale i jinde po světě. S fondem investujete hlavně do státních a firemních dluhopisů, které jsou doplněny maximálně o 40 % globálních akcií. Podíl akcií se upravuje tak, aby celková hodnota fondu neklesla pod 90 % jeho historického maxima. Vaše investice je tak chráněna před poklesem pod 90 % nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu.

Cílem je v horizontu 3-5 let dosahovat výnosů, které převyšují výnosy na běžných a spořicích účtech. Fond cílí na klienty, kteří investují alespoň na 3 roky a hledají kompromis mezi kolísáním akcií a výnosy z dluhopisů.

Fond spravuje MBH Fund Management, expert na středoevropské investiční strategie z Maďarska. Celkově má MBH Fund Management ve správě 35 miliard Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
300
Měna
CZK
Datum vzniku
15.10.2007
Aktuální kurz ke dni
23.05.2024
Poplatek při nákupu
1,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
HU0000705785
Číslo účtu
185266330/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,358
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou