Je potřeba investici danit?

V průběhu trvání investice budou veškeré výnosy reinvestovány zpět do Generali Fondu korporátních dluhopisů třídy M CZK a pokud klient dodrží nastavený investiční horizont alespoň 4 roky, nebude muset výnosy z investice danit (Platí pro fyzické osoby a daňové rezidenty ČR).