Kdo je investiční zprostředkovatel?

Investiční zprostředkovatel (IZ) je osoba, která má povolení od České národní banky (ČNB) a smí poskytovat pouze hlavní investiční služby vyjmenované v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Při výkonu své činnosti, která spočívá v přijímání a předávání pokynů ohledně cenných papírů, nesmí investiční zprostředkovatel přijímat od svých klientů ani peníze, ani jejich investiční instrumenty.

Rámec podnikání investičního zprostředkovatele
Při výkonu hlavní investiční služby může IZ předávat pokyny pouze těmto subjektům:

  • obchodníkovi s cennými papíry
  • bance
  • investiční společnosti
  • fondu kolektivního investování (a srovnatelnému zahraničnímu subjektu)
  • samosprávnému fondu kolektivního investování

Investiční instrumenty, ke kterým smí IZ poskytovat své služby, jsou:

Osoby, které vykonávají činnost investičního zprostředkovatele, musejí být svéprávné, důvěryhodné a odborně způsobilé. Svou odbornost musí prokázat při odborné zkoušce u akreditovaného subjektu. Tomu uděluje akreditaci ČNB.

Kontaktujte nás