Co je investice?

Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení a výnosu.

Je nesporné, že s vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Nicméně toto riziko by mělo být vyváženo požadovaným výnosem.

Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu, která je vložena do kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti. Ekonomický subjekt – stát, podnik nebo jednotlivec – tak odloží část své současné spotřeby (úspor) za účelem získání budoucího užitku. Budoucí užitek či výnos může být peněžního nebo nepeněžního charakteru.

Investování má tedy za cíl odložit současné prostředky tak, aby přinejmenším neztratily svou hodnotu, v lepším případě, aby jejich hodnota vzrostla.

V zásadě se rozlišují investice na:
a) reálné – investice do drahých vín, do zlata, drahých kovů, nemovitostí apod.
b) finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy, nemovitostní aktiva, deriváty apod.

Dělení investic podle doby trvání:
a) krátkodobé – do 1 roku
b) dlouhodobé – nad 1 rok

K posouzení výnosu investor využívá k tzv. investorský trojúhelník, kdy se hodnotí vztahy mezi výnosem, rizikem a likviditou.
Obecně však platí tato investiční pravidla:
- čím vyšší riziko, tím vyšší výnos
- čím nižší riziko, tím nižší výnos
- čím nižší výnos, tím větší likvidita
- čím vyšší výnos, tím nižší likvidita
- čím vyšší likvidita, tím nižší riziko
- čím nižší likvidita, tím vyšší riziko

Do akcií z celého světa můžete investovat s podílovými fondy, plně online v Internet Bance nebo Smart Bance.

Kontaktujte nás