Co jsou cenné papíry?

Cenným papírem se rozumí akcie, dluhopis, podílový list, státní pokladniční poukázky, směnky a další finanční nástroje.

Cenné papíry jsou listiny, jejichž prostřednictvím majitelé uplatňují určitý nárok. Představují tak peněžní nebo majetkovou pohledávku vůči emitentovi, který cenný papír vydal.

Význam cenných papírů je především ten, že emitent získá finanční prostředky, které nutně potřebuje ke svému podnikání, a věřitel může investovat a vytvářet zisk. Nejčastějším emitentem cenného papíru je podnik (akcie, dluhopisy), banka (investiční certifikáty), stát (státní dluhopisy), občané (směnky, šeky) nebo město (komunální dluhopisy).

Každý cenný papír má předepsané náležitosti. Na žádném cenném papíru nesmí chybět jeho název, který definuje, zda se jedná například o akcii, dluhopis, směnku nebo šek. Další náležitostí je nominální hodnota cenného papíru, která je vytištěna na listině.
Pro výpočet výnosů u některých cenných papírů je důležité datum vydání, které musí být uvedeno na listině. Cenný papír také nese jméno toho, kdo listinu vydal.

Obchodování s cennými papíry
Cenné papíry jsou na veřejném trhu prodávány a nakupovány za tržní hodnotu, za kurz (cenu) cenného papíru. Tento kurz se mění v závislosti na nabídce a poptávce. Kurz proto může být vyšší nebo nižší, než je nominální hodnota. Pro investora je výhodné, když je kurz cenného papíru nižší než nominální hodnota, a naopak pro prodávajícího je výhodný vyšší kurz.

Do akcií z celého světa můžete investovat s podílovými fondy, plně online a navíc bez vstupního poplatku při nákupu v Internet Bance nebo Smart Bance.

Kontaktujte nás