Co je fond kvalifikovaných investorů?

Na rozdíl od běžného podílového fondu nemůže do fondu kvalifikovaných investorů (FKI) investovat každý. Kvalifikovaný investor musí splňovat několik podmínek.

Za to získá prostřednictvím FKI širší nabídku investičních možností, protože tyto fondy nejsou svázány tolika předpisy. Nejčastějším zástupcem mezi fondy kvalifikovaných investorů jsou nemovitostní fondy.

Jak se stát kvalifikovaným investorem?
Za kvalifikovaného investora je považován ten, kdo má:

  • dostatek prostředků k investování,
  • pokročilejší vědomosti a zkušenosti v oblasti investic.

Fondy kvalifikovaných investorů tyto podmínky ověřují nejčastěji těmito dvěma způsoby:
 

  1. Investor vloží do fondu nejméně 125 000 eur a současně čestně prohlásí, že má dostačující znalosti ohledně investičních nástrojů používaných daným fondem a že chápe všechna rizika, která jsou s tím spojena.
  2. Investor vloží do fondu alespoň minimální investici předepsanou zákonem ČR, tedy 1 milion  a současně čestně prohlásí, že disponuje patřičnými znalostmi v oblasti investování a prokáže, že má dostatečné finanční zázemí. Poté obvykle následuje ověřovací test vědomostí.

Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, pro které je ve své podstatě určen.

Otevřené fondy kvalifikovaných investorů umožňují nové vklady, ty uzavřené reprezentují užší skupinu investorů a nové vklady nepřijímají.

Do akcií z celého světa můžete investovat s podílovými fondy, plně online v Internet Bance nebo Smart Bance.

Kontaktujte nás