Co je Česká národní banka?

Česká národní banka je centrální bankou České republiky a její činnost je upravena Zákonem o ČNB.

ČNB funguje jako kontrolní orgán, který dohlíží nad finančním trhem v České republice a pečuje o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v rámci celé ČR. Vydává mince a bankovky, spravuje devizové rezervy státu, řídí peněžní oběh, určuje měnovou politiku a podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády. Řídí i inflaci tím, že ovlivňuje množství peněz v oběhu prostřednictvím úrokových sazeb. Dohlíží nad kapitálovým trhem, dalšími bankami, penzijním pojištěním, pojišťovnami a dalšími subjekty působícími na finančním trhu České republiky.

Mimo to Česká národní banka poskytuje bankovní služby státu a veřejným institucím. Výrazně také ovlivňuje podobu hypoték na české trhu. Může zastropovat výši hypoték nebo určit jaké požadavky musí žadatel o hypotéku splnit. Dříve tyto pokyny měly podobu doporučení, kterými se banky řídily. Novela z roku 2019 ale situaci poupravila a bankám v případě neuposlechnutí ČNB hrozí pokuta.

Kontaktujte nás