Co jsou hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (dále „HZL“) jsou dluhopisy neboli cenné papíry, které vydávají hypoteční banky. Peníze, které jejich prostřednictvím získají, používají k financování hypotečních úvěrů. Na evidenci vydaných HZL dohlíží Česká národní banka.

Jak to funguje?
HZL jsou obvykle vydávány na 5 let, ale i na delší dobu. Před uplynutím jejich splatnosti je držitel může prodat:

  • Zpět jejich emitentovi (bance)
  • Prostřednictvím pověřené osoby na burze cenných papírů

Hypoteční zástavní listy nepodléhají dani z příjmů.

Výnos z HZL je kryt hypotečními úvěry banky, která dluhopisy vydala. Hypoteční úvěry jsou z podstaty věci zase kryty nemovitostí klienta, který hypotéku splácí. Pokud by klient hypotéku z nějakého důvodu nesplácel, prodala by banka zastavenou nemovitost a z výtěžku jejího prodeje by dále kryla výnosy z HZL.

I z tohoto důvodu představují HZL jeden z nejméně rizikových investičních nástrojů, který je vhodný pro konzervativnější investory. Výnos z HZL včetně úroku je prakticky předem zaručen a výplata peněžních prostředků je garantována. Mizivé riziko je na druhé straně „vykoupeno“ nízkým úročením (při standardním vývoji inflace).

Kontaktujte nás