Jaké jsou podmínky pro získání vdovského důchodu?

Nárok na vdovský důchod získáte, pokud splníte určité podmínky:
- Dostatečná doba důchodového pojištění zemřelého (35 let pro starobní důchod)
- Existence manželství ke dni úmrtí manžela či manželky
Pokud jste dnem úmrtí uzavřeli nové manželství, vdovský důchod Vám nenáleží. Stejné je to i v případě rozvedeného manželství a registrovaného partnerství. Tyto podmínky stanovuje zákon o vdovském důchodu, respektive zákon o důchodovém pojištění.