Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?

Standardně se vyplácí po dobu jednoho roku od úmrtí manžela nebo manželky. Po uplynutí této doby se ve vyplácení pokračuje jen v konkrétních případech:
- Pozůstalý se stará o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě nebo rodiče svého manžela či manželky, kteří jsou závislí na pomoci jiných
- Pozůstalý je invalidní ve 3. stupni
- Pozůstalý dosáhl zákonem stanoveného věku pro starobní důchod