Co je úrok z prodlení?

V prodlení je každý dlužník, který nesplácí svůj úvěr včas. V takovém případě vzniká věřiteli škoda, kterou je dlužník povinen uhradit. Nejde tedy o pokutu nebo poplatek, ale o náhradu finančních prostředků, kterými věřitel nemohl v danou chvíli disponovat. Úroky z prodlení je dlužník povinen zaplatit za každý den, o který se zpozdil se splatností úvěru.

Na úrok z prodlení lze narazit ve dvou případech. Prvním z nich je situace, kdy může být výše úroku stanovena podle občanského zákoníku předem ve smlouvě. Pokud tomu tak není, vyplývá automaticky ze zákona. V případě prodlev ve splácení půjček hrozí, že úroky z prodlení navýší dlužnou částku do výše, kterou dlužník nebude schopen splácet. Jedním z možných řešení takové situace je splátkový kalendář.

Úrok z prodlení vzniká i v případě, že daňový subjekt neuhradí určenou daň do dne její splatnosti. Tomu se dá vyhnout v případě, že daňový subjekt zažádá o posečkání daně, kterému bude vyhověno. Po tuto dobu nenarůstá úrok z prodlení, vzniká ovšem povinnost zaplatit úrok z posečkané částky.

V posledních letech se mnohokrát opakovaně měnil způsob výpočtu úroků z prodlení. Je tedy důležité v každém konkrétním případě rozlišit, kdy přesně k danému prodlení došlo, aby byly úroky vypočítány správně.

Se splátkovým kalendářem se setkáváme nejčastěji u dlouhodobých úvěrů jako jsou hypotéky, ale objevují se i u menších spotřebitelských úvěrů. Jedná se o podrobný plán, který určuje, jakým způsobem se bude daný úvěr splácet, a to včetně výše částek a dat splatnosti. V dnešní době bezhotovostních transakcí je třeba zohlednit, že datem splatnosti se nemyslí datum odeslání peněz, ale připsání částky na účet věřitele.

Výhodou splátkového kalendáře je kromě přehlednosti možnost dlužníka komunikovat s věřitelem ve chvíli, kdy hrozí problémy se splácením. Na případný odklad splátky nebo změnu její výše však neexistuje právní nárok. Splátkový kalendář je tedy možné měnit jen za souhlasu všech zúčastněných stran.

Nedodržení splátkového kalendáře, nebo také plánu amortizace dluhu, se řídí smluvními podmínkami. Klient musí počítat s poplatky z prodlení.

Úroky z prodlení si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5