Kalkulačka ošetřovného

Jaké jsou podmínky dlouhodobého ošetřování člena rodiny, co ošetřovné a koronavirus a kolik je ošetřovné v roce 2021?

Jaká je výše ošetřovného v roce 2021?

Spočítat Spočítat

Ošetřovné - kalkulačka

Potřebujete se postarat o nemocného člena domácnosti a zůstat s ním doma? Snížený příjem v tomto období Vám může kompenzovat ošetřovné. Jaké jsou podmínky dlouhodobého ošetřování člena rodiny, co ošetřovné a koronavirus a kolik je ošetřovné v roce 2021?

Co je ošetřovné?

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění a řídí se zákonem o nemocenském pojištění. Lidově se označuje také jako paragraf na dítě nebo paragraf na ošetřování člena rodiny. Na peněžní dávku ošetřovné (OČR) má nárok zaměstnanec, který z důvodu péče o nemocného člena domácnosti nemůže vykonávat svou práci. Nárok na ošetřovné Vám vzniká i v případě péče o dítě mladší 10 let, jehož škola nebo školka je uzavřena z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídatelné události, ale také tehdy, když byla dítěti nařízena karanténa.

Podmínky pro nárok na ošetřovné

Nárok na získání dávky v případě ošetřování člena rodiny má následující podmínky:

  • Pro získání ošetřovného se musíte podílet na nemocenském pojištění
  • Zároveň musíte s osobou, o kterou pečujete, žít v jedné domácnosti

Zda pacient potřebuje péči, stanovuje ošetřující lékař, případně orgán ochrany veřejného zdraví, který Vám vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Vy doplníte část B a odevzdáte zaměstnavateli. V případě ošetřovného z důvodu uzavření školy nebo školky Vám formulář vystaví škola či školka dítěte a Vy vyplníte tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Na ošetřovné nemají nárok rodiče dětí, na které pobírá peněžitou pomocmateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba, a dále OSVČ či zaměstnanci na dohodu a ti, kteří jsou v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti.

Kdy se vyplácí ošetřovné?

Výplatu ošetřovného zajišťuje okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), přičemž termín výplaty OČR je nejpozději do měsíce následujícího po tom, kdy byly doručeny všechny podklady. Ošetřovné se vyplácí od prvního dne ošetřování, maximálně však po dobu 9 kalendářních dní. Výjimku tvoří osamělý rodič, u kterého se tato doba prodlužuje na 16 kalendářních dnů.

Spočítejte si výši ošetřovného s naší kalkulačkou a zjistěte, na jaké ošetřovné máte nárok. Stačí zadat měsíční příjem a počet dní ošetřování.

Kalkulačku poskytuje peníze.cz

Výpočet ošetřovného

Výpočet ošetřovného 2021 se provádí z denního vyměřovacího základu. Za rozhodné období se považuje obvykle posledních 12 kalendářních měsíců. Příjem se upravuje podle redukční hranice podobně jako v případě výpočtu nemocenské:

1. redukční hranice – do 1 182 Kč (počítá se 90 %),
2. redukční hranice – 1 182 Kč – 1 773 Kč (počítá se 60 %),
3. redukční hranice – 1 773 Kč – 3 545 Kč (počítá se 30 %),
příjem nad 3 545 Kč se již nezohledňuje.

Celý výpočet Vám usnadní naše kalkulačka ošetřovného, díky které hned zjistíte, na jakou výši ošetřovného máte nárok, pečujete-li o člena rodiny.

Ošetřovné pro OSVČ

Na tzv. krizové ošetřovné mají nárok i OSVČ, a to z důvodů souvisejících s protiepidemickými opatřeními. Podmínky krizového ošetřovného stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a vztahují se na OSVČ, které na základě přijatých krizových opatření nemohou vykonávat podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě či osobu s nepříznivým zdravotním stavem. Žádost je možné podat pouze na formuláři MPO. Maximální výše ošetřovného je v tomto případě 400 Kč na den.

Ošetřovné a koronavirus

Tzv. krizové ošetřovné v roce 2021 po dobu distanční výuky či nařízené karantény je možné čerpat nejdéle do 30. 6. 2021. Výše ošetřovného za kalendářní den činí od 1. března do 30. června 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně však na 400 Kč za den v případě plného pracovního úvazku. Vyplácení ošetřovného probíhá zpětně za uplynulý měsíc.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. V současné době pandemie koronaviru se opatření týkající se ošetřovného často dynamicky mění. Pro aktuální podmínky se raději informujte na okresní správě sociálního zabezpečení nebo Ministerstvu práce a sociálního zabezpečení.

Naše další kalkulačky