Kalkulačka ošetřovného

Jaké jsou podmínky dlouhodobého ošetřování člena rodiny, co ošetřovné a koronavirus a kolik je ošetřovné v roce 2024?

Jaká je výše ošetřovného v roce 2024?

Potřebujete se postarat o nemocného člena domácnosti a zůstat s ním doma? Snížený příjem v tomto období Vám může kompenzovat ošetřovné. Jaké jsou podmínky dlouhodobého ošetřování člena rodiny, co ošetřovné a koronavirus a kolik je ošetřovné v roce 2024?

Co je ošetřovné?

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění a řídí se zákonem o nemocenském pojištění. Lidově se označuje také jako paragraf na dítě nebo paragraf na ošetřování člena rodiny. Na peněžní dávku ošetřovné (OČR) má nárok zaměstnanec, který z důvodu péče o nemocného člena domácnosti nemůže vykonávat svou práci. Nárok na ošetřovné Vám vzniká i v případě péče o dítě mladší 10 let, jehož škola nebo školka je uzavřena z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídatelné události, ale také tehdy, když byla dítěti nařízena karanténa.

Podmínky pro nárok na ošetřovné

Nárok na získání dávky v případě ošetřování člena rodiny má následující podmínky:

  • Pro získání ošetřovného se musíte podílet na nemocenském pojištění
  • Zároveň musíte s osobou, o kterou pečujete, žít v jedné domácnosti (což se nevztahuje na rodiče dětí do 10 let, pokud jsou děti ve střídavé péči obou rodičů)

Zda pacient potřebuje péči, stanovuje ošetřující lékař, případně orgán ochrany veřejného zdraví, který Vám vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), kam je třeba doplnit část B a odevzdat jej zaměstnavateli. V případě ošetřovného z důvodu uzavření školy nebo školky Vám formulář vystaví škola či školka dítěte a Vy vyplníte tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Na ošetřovné nemají nárok rodiče dětí, na které pobírá peněžitou pomocmateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba, a dále OSVČ či zaměstnanci na dohodu a ti, kteří jsou v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti.

Dlouhodobé ošetřovné

Jedná se o dávku, která částečně kompenzuje ztrátu běžného příjmu v případě ošetřování osoby blízké s vážnou nemocí nebo po těžkém úraze. Pobírat tuto dávku lze při péči o blízké příbuzné (manžela/ku, rodiče, tchána či tchyni), druha či družku nebo další osobu, která žije s ošetřovanou osobou v jedné domácnosti.

Podmínkou pro přidělení této dávky je jednak účast na nemocenském pojištění, jednak hospitalizace ošetřované osoby. Od roku 2022 musí pobyt v nemocnici trvat alespoň 4 dny (do roku 2021 byla nutná hospitalizace minimálně 7 dnů, které následovaly bezprostředně po sobě). Nutnost celodenní péče pro celý následující měsíc musí dále potvrdit ošetřující lékař. Poslední, specifickou podmínkou, kterou je nezbytné splnit, je doložený souhlas ošetřované osoby s tím, kdo o ni bude pečovat a pobírat na tuto péči dávku.

Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat po dobu maximálně 90 dní za 12 měsíců.

Kdy se vyplácí ošetřovné?

Výplatu ošetřovného zajišťuje okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), přičemž termín výplaty OČR je nejpozději do měsíce následujícího po tom, kdy byly doručeny všechny podklady. Ošetřovné se vyplácí od prvního dne ošetřování, maximálně však po dobu 9 kalendářních dní. Výjimku tvoří osamělý rodič, u kterého se tato doba prodlužuje na 16 kalendářních dnů.

Spočítejte si výši ošetřovného s naší kalkulačkou a zjistěte, na jaké ošetřovné máte nárok. Stačí zadat měsíční příjem a počet dní ošetřování.

Kalkulačku poskytuje peníze.cz

Výpočet ošetřovného v roce 2024

Výpočet ošetřovného 2024 se provádí z denního vyměřovacího základu. Za rozhodné období se považuje obvykle posledních 12 kalendářních měsíců. Příjem se upravuje podle redukční hranice podobně jako v případě výpočtu nemocenské, přičemž se výše redukčích hranic zvýšila pro rok 2023 následovně:

1. redukční hranice – do 1 466 Kč (počítá se 90 %),
2. redukční hranice – 1 466 Kč – 2 199 Kč (počítá se 60 %),
3. redukční hranice – 2 199 Kč – 4 397 Kč (počítá se 30 %),
příjem nad 4 397 Kč se již nezohledňuje.

Celý výpočet Vám usnadní naše kalkulačka ošetřovného, díky které hned zjistíte, na jakou výši ošetřovného máte nárok, pečujete-li o člena rodiny.

Ošetřovné pro OSVČ

Na tzv. krizové ošetřovné měli nárok i OSVČ, a to z důvodů souvisejících s protiepidemickými opatřeními. Podmínky krizového ošetřovného stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a vztahovaly se na OSVČ, které na základě přijatých krizových opatření nemohly vykonávat podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě či osobu s nepříznivým zdravotním stavem. Žádost bylo možné podat pouze na formuláři MPO. Maximální výše ošetřovného byla v tomto případě 400 Kč na den.

Ošetřovné a koronavirus

Tzv. krizové ošetřovné bylo v roce 2022 po dobu distanční výuky či nařízené karantény možné čerpat nejdéle do 28. 2. 2022. Výše ošetřovného za kalendářní den činila 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně však na 400 Kč za den v případě plného pracovního úvazku. Vyplácení ošetřovného probíhalo zpětně za uplynulý měsíc.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. V současné době pandemie koronaviru se opatření týkající se ošetřovného často dynamicky mění. Pro aktuální podmínky se raději informujte na okresní správě sociálního zabezpečení nebo Ministerstvu práce a sociálního zabezpečení.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka porodného

Spočítejte si, zda máte na tuto dávku nárok a jaká je její výše v roce 2024.

Kalkulačka rodičovského příspěvku

Spočítejte si rodičovský příspěvek pro rok 2024.

Kalkulačka nemocenské

Jak fungují nemocenské dávky a jak vypočítat náhradu mzdy za nemocenskou 2024.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5