Jak žádat o invalidní důchod?

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení najdete ke stažení formulář pro žádost o invalidní důchod. Vyplněný ho pak podáte na Okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Žádost je nutné podat osobně.