Jak vypočítat invalidní důchod?

Invalidní důchod vypočtete ze složek základní a procentní výměry, přičemž ta základní je pro všechny stejná, v roce 2023 je to 4 040 korun, a ta procentní se odvíjí od počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období (v roce 2023 je to 1987-2022) a stupně invalidity. Procentní výměra pro výši invalidního důchodu 2023 je:
1. stupeň invalidity – 0,5 % z výpočtového základu
2. stupeň invalidity – 0,75 % z výpočtového základu
3. stupeň invalidity – 1,5 % z výpočtového základu
Samotný výpočet je složitý a je k němu potřeba znát tabulky invalidního důchodu, proto využijte naši kalkulačku invalidního důchodu, kde stačí zadat pouze několik základních čísel.