Kalkulačka daně z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti původně daň z převodu nemovitosti se týká každého, kdo kupuje nemovitost. Spočítejte si na kolik Vás vyjde

Spočítejte si, kolik zaplatíte na dani z nabytí nemovitých věcí

Spočítat

Daň z nabytí nemovitosti (daň z převodu nemovitosti)

Pokud kupujete dům nebo byt, budete muset platit i daň z nabytí nemovitosti. Ta nahradila dřívější daň z převodu nemovitosti. Tuto daň obvykle platí ten, kdo nemovitost kupuje, existují ale výjimky. Jak daň z nabytí nemovitostí 2020 vypočítáte a kdo ji musí platit?

Daň z nabytí nemovitosti 2020

Daň z nabytí nemovitosti, dříve daň z převodu nemovitosti, musíte řešit ve chvíli, kdy koupíte nemovitost. Kdo ji platí? Do listopadu 2016 ji platil prodávající, dnes je to naopak a daň z nabytí nemovitosti je na bedrech nabyvatele, tedy kupujícího. Daň z převodu nemovitosti je tak v roce 2020 to samé co daň z nabytí nemovitosti.

V roce 2020 došlo k jedné významné změně v placení daně z nabytí nemovitostí, která již několik let nahrazuje dřívější daň z převodu nemovitosti. Kvůli pandemii koronaviru byla prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání nejen z příjmů, ale i z nabytí nemovitých věcí. Pokud byl termín mezi 31. 3. a 31. 7. 2020, pak je možné podat daňové přiznání z nabytí nemovitosti až do 31. 8. 2020. Totéž platí pro samotné zaplacení daně nebo zálohy na daň.

Ještě významnější změnou je zrušení daně z nabytí nemovitosti, kterou v roce 2020 navrhla vláda. Poslanecká sněmovna schválila návrh v rámci koronavirových opatření 8. 7. 2020 ve třetím čtení, Senát by ho měl projednávat 12. 8. 2020. Bude-li tato novela schválena a poté podepsána prezidentem ČR, nebude již nutné daň platit u převodů nemovitosti, u níž byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Kdo platí daň z nabytí nemovitosti?

Podle zákona o dani z nabytí nemovitosti platí tuto daň ten, kdo nabývá vlastnického práva k nemovité věci. Laicky řečeno, daň platí kupující. Tento zákon o dani z převodu je vlastně zákonné opatření č. 340/2013, které je platné od roku 2014.

Výpočet daně z převodu nemovitosti

Výše daně z převodu nemovitosti je stanovena jako 4 % z ceny nemovitosti. S výpočtem Vám pomůže i kalkulačka daně z převodu nemovitosti, resp. kalkulačka daně z nabytí nemovitosti 2020. Zatím se sazba daně nezměnila a podle kupní ceny je její stanovení relativně snadné.

Je potřeba říct, že tato částka je jen jakousi zálohou a finanční úřad pak má 3 roky na vyměření směrné hodnoty (porovnání kupní ceny nemovitosti s ostatními nemovitostmi na trhu).

Příklad:

Nemovitost, kterou chcete koupit, má hodnotu 3 000 000 Kč. Když budete počítat i s daní z nabytí nemovitosti, k částce ještě navíc připočítejte dalších 120 000 Kč, což jsou 4 % ze 3 000 000 Kč, tedy daň z nabytí nemovitosti.

Výše daně z převodu nemovitosti ale můžete stanovit i podle znaleckého posudku. Výhodou tohoto postupu je možnost si náklady na služby znalce odečíst od základu daně. Znalec tak směrnou hodnotu určí namísto finančního úřadu.

Kalkulačku jsme pro Vás připravili ve spolupráci se srovnávačem www.půjčka.co.

Kdy se neplatí daň z nabytí nemovitosti?

Jsou i případy, kdy daň neplatíte. K případům, které jsou osvobozené od daně z převodu nemovitosti patří:

  • První nabytí pozemku nebo práv na stavbu, kam patří i stavba nového rodinného domu.
  • První nabytí jednotky, která nemá kromě garáže, sklepa nebo komory jiný nebytový prostor, který se užívá spolu s bytem.

Podmínkou pro to, abyste neplatili daň ani v těchto případech, je, že musíte nemovitost začít užívat do 5 let od její kolaudace.

Případy, kdy se neplatí daň z nabytí nemovitosti, pak dále jsou:

  • Darování nemovitosti či dědictví
  • Koupě družstevního bytu
  • Převod majetku družstva do osobního vlastnictví

Jak zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Všechny daně se platí finančnímu úřadu. Jinak tomu není ani v případě daně z nabytí nemovitosti. Do kdy zaplatit daň z nabytí nemovitosti? Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 3 měsíců následujících po měsíci, kdy jste provedli vklad do katastru nemovitostí. Tento termín platí i pro splatnost daně, tzn. že máte 3 měsíce na to zaplatit daň z převodu nemovitosti.

Zálohu, tedy daň, vyčíslíte sami ve formuláři k dani z nabytí nemovitosti, resp. ve formuláři k dani z převodu nemovitosti. Tento formulář najdete ke stažení i online na stránkách Finanční správy pod názvem Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Prodej nemovitosti – kdo platí daň z převodu?

Prodejem nemovitosti získáte příjem, který podléhá dani z příjmu. Ne vždy ale daň z nemovitosti budete platit. Nutno poznamenat, že byste si neměli plést daň z příjmu z prodeje nemovitosti s daní z nemovitosti. Ta totiž přechází na kupujícího (změna v dani z převodu nemovitostí proběhla v roce 2016). Dani z příjmu se ale nevyhnete.

I tady ale existují případy, kdy je prodávající od daně z příjmu osvobozen:

  • Vlastní nemovitost minimálně 5 let.
  • Má v dané nemovitosti uvedené bydliště alespoň 2 roky, přičemž to nemusí být trvalé bydliště.
  • Převádí členská práva k družstevnímu bytu (tady je podmínkou 5leté vlastnictví).
  • Chce peníze z prodeje použít na koupi vlastního bytu.
  • Nemovitost zdědil a chce ji prodat, přičemž v tomto případě splnil 5letou podmínku již sám zůstavitel.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešeni konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky