Kalkulačka daně z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti, původně daň z převodu nemovitosti, se týkala každého, kdo kupoval nemovitost.

Jak je to nyní s daní z nabytí nemovitých věcí?

Pokud jste v minulosti kupovali dům nebo byt, museli jste platit i daň z nabytí nemovitosti. Ta nahradila dřívější daň z převodu nemovitosti. Tuto daň obvykle platil ten, kdo nemovitost kupoval, existovaly ale výjimky. Jak je to s daní z nabytí nemovitosti v roce 2024 a kolik nyní ušetříte při pořizování nemovitosti?

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti, dříve daň z převodu nemovitosti, jste museli řešit ve chvíli, kdy jste koupili nemovitost. Kdo ji platil? Do listopadu 2016 ji platil prodávající, pak to bylo naopak a daň z nabytí nemovitosti byla na bedrech nabyvatele, tedy kupujícího. Daň z převodu nemovitosti tak v roce 2020 byla to samé co daň z nabytí nemovitosti.

V roce 2020 došlo k jedné významné změně v placení daně z nabytí nemovitostí, která již několik let nahrazovala dřívější daň z převodu nemovitosti. Kvůli pandemii koronaviru byla prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání nejen z příjmů, ale i z nabytí nemovitých věcí. Pokud byl termín mezi 31. 3. a 31. 7. 2020, pak bylo možné podat daňové přiznání z nabytí nemovitosti až do 31. 8. 2020. Totéž platilo pro samotné zaplacení daně nebo zálohy na daň.

Ještě významnější změnou je zrušení daně z nabytí nemovitosti, kterou v roce 2020 navrhla vláda. Poslanecká sněmovna schválila návrh v rámci koronavirových opatření 8. 7. 2020 ve třetím čtení. Novela byla po projednání schválena a poté podepsána prezidentem ČR, účinnosti nabyla 26. září 2020. Tím byla daň z nabytí nemovitosti zrušena.

Daň díky novele neplatí ten, kdo nemovitost získal v prosinci 2019 a později. Pokud jste tedy daň již zaplatili, můžete si na finančním úřadě podat žádost o její vrácení. Podmínkou pro vrácení daně je mít zápis v katastru nemovitostí z prosince 2019 nebo pozdější. To znamená, že odpuštění daně se vztahuje na ty nemovitosti, kterým příslušný katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva 1. prosince 2019 anebo později. Majitelé těchto nemovitostí nejsou povinni daňové přiznání podávat a čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti neplatí.

Kdo platil daň z nabytí nemovitosti?

Podle zákona o dani z nabytí nemovitosti platil tuto daň ten, kdo nabyl vlastnického práva k nemovité věci. Laicky řečeno, daň platil kupující. Tento zákon o dani z převodu byl vlastně zákonné opatření č. 340/2013, které bylo platné od roku 2014.

Výpočet daně z převodu nemovitosti

Výše daně z převodu nemovitosti byla stanovena jako 4 % z ceny nemovitosti. S výpočtem Vám pomůže i kalkulačka daně z převodu nemovitosti, resp. kalkulačka daně z nabytí nemovitosti 2020.

Je potřeba říct, že tato částka byla jen jakousi zálohou a finanční úřad má pak 3 roky na vyměření směrné hodnoty (porovnání kupní ceny nemovitosti s ostatními nemovitostmi na trhu).

Příklad:

Nemovitost, kterou jste chtěli koupit, měla hodnotu 3 000 000 Kč. Když budete počítat i s daní z nabytí nemovitosti, k částce ještě navíc připočítejte dalších 120 000 Kč, což jsou 4 % ze 3 000 000 Kč, tedy daň z nabytí nemovitosti.

Výše daně z převodu nemovitosti se ale mohla stanovit i podle znaleckého posudku. Výhodou tohoto postupu byla možnost si náklady na služby znalce odečíst od základu daně. Znalec tak směrnou hodnotu určil namísto finančního úřadu.

Kalkulačku jsme pro Vás připravili ve spolupráci se srovnávačem www.půjčka.co.

Kdy se neplatila daň z nabytí nemovitosti?

Jsou i případy, kdy se daň neplatila. K případům, které byly osvobozené od daně z převodu nemovitosti patřily:

  • První nabytí pozemku nebo práv na stavbu, kam patří i stavba nového rodinného domu.
  • První nabytí jednotky, která nemá kromě garáže, sklepa nebo komory jiný nebytový prostor, který se užívá spolu s bytem.

Podmínkou pro to, abyste neplatili daň ani v těchto případech, bylo, že jste museli nemovitost začít užívat do 5 let od její kolaudace.

Případy, kdy se neplatila daň z nabytí nemovitosti, pak dále jsou:

  • Darování nemovitosti či dědictví
  • Koupě družstevního bytu
  • Převod majetku družstva do osobního vlastnictví

Jak zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Všechny daně se platí finančnímu úřadu. Jinak tomu nebylo ani v případě daně z nabytí nemovitosti. Do kdy bylo třeba zaplatit daň z nabytí nemovitosti? Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 3 měsíců následujících po měsíci, kdy jste provedli vklad do katastru nemovitostí. Tento termín platí i pro splatnost daně, tzn. že máte 3 měsíce na to zaplatit daň z převodu nemovitosti.

Prodej nemovitosti – kdo platí daň z převodu?

Prodejem nemovitosti získáte příjem, který podléhá dani z příjmu. Ne vždy ale daň z nemovitosti budete platit. Nutno poznamenat, že byste si neměli plést daň z příjmu z prodeje nemovitosti s daní z nemovitosti. Ta totiž přechází na kupujícího (změna v dani z převodu nemovitostí proběhla v roce 2016). Dani z příjmu se ale nevyhnete.

I tady ale existují případy, kdy je prodávající od daně z příjmu osvobozen:

  • Vlastní nemovitost minimálně 5 let.
  • Má v dané nemovitosti uvedené bydliště alespoň 2 roky, přičemž to nemusí být trvalé bydliště.
  • Převádí členská práva k družstevnímu bytu (tady je podmínkou 5leté vlastnictví).
  • Chce peníze z prodeje použít na koupi vlastního bytu.
  • Nemovitost zdědil a chce ji prodat, přičemž v tomto případě splnil 5letou podmínku již sám zůstavitel.

Jak si požádat o vrácení již zaplacené daně?

V případě, že se Vás zrušení daně týká (nemovitost jste získali nejdříve v prosinci 2019) a ještě jste nepodali daňové přiznání ani daň nezaplatili, tak Vám už nevzniká žádná povinnost tuto daň zaplatit. Daňové přiznání k nabyté nemovitosti už tedy podávat nemusíte a daň pochopitelně neplatíte. Pokud se Vás ale zrušení daně týká a daň už jste už zaplatili, vznikl Vám tím přeplatek a máte nárok na jeho vrácení.
Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu zaslat žádost o vrácení přeplatku. Vzor této žádosti najdete na stránkách finanční správy.
Pokud budete žádost podávat jako fyzická osoba, musíte do ní uvést vaše jméno a příjmení, adresu Vašeho trvalého bydliště a rodné číslo. V případě právnické osoby musí obsahovat název společnosti, její sídlo a DIČ. V žádosti také nezapomeňte uvést číslo účtu, na který chcete přeplatek na dani vrátit. Žádost se podává u místně příslušného finančního úřadu, tedy tam, kam jste podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Daň z nabytí nemovitosti, dříve daň z převodu nemovitosti, jsme museli řešit ve chvíli, kdy jste koupili nemovitost. Kdo ji platil? Do listopadu 2016 ji platil prodávající, pak to bylo naopak a daň z nabytí nemovitosti byla na bedrech nabyvatele, tedy kupujícího. Daň z převodu nemovitosti tak v roce 2020 byla to samé co daň z nabytí nemovitosti.
V roce 2020 vláda navrhla zrušení této daně. Poslanecká sněmovna schválila návrh v rámci koronavirových opatření 8. 7. 2020 ve třetím čtení. Novela byla po projednání schválena a poté podepsána prezidentem ČR, účinnosti nabyla 26. září 2020. Tím byla daň z nabytí nemovitosti zrušena.
Daň díky novele neplatí ten, kdo nemovitost získal v prosinci 2019 a později.

Podle zákona o dani z nabytí nemovitosti platil tuto daň ten, kdo nabyl vlastnického práva k nemovité věci. Laicky řečeno, daň platil kupující. Tento zákon o dani z převodu byl vlastně zákonné opatření č. 340/2013, které bylo platné od roku 2014.

Výše daně z převodu nemovitosti byla stanovena jako 4 % z ceny nemovitosti. S výpočtem Vám pomůže i kalkulačka daně z převodu nemovitosti, resp. kalkulačka daně z nabytí nemovitosti.

V případě, že se Vás zrušení daně týká (nemovitost jste získali nejdříve v prosinci 2019) a ještě jste nepodali daňové přiznání ani daň nezaplatili, tak Vám už nevzniká žádná povinnost tuto daň zaplatit. Daňové přiznání k nabyté nemovitosti už tedy podávat nemusíte a daň pochopitelně neplatíte. Pokud se Vás ale zrušení daně týká a daň už jste už zaplatili, vznikl Vám tím přeplatek a máte nárok na jeho vrácení.
Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu zaslat žádost o vrácení přeplatku.
Pokud budete žádost podávat jako fyzická osoba, musíte do ní uvést Vaše jméno a příjmení, adresu Vašeho trvalého bydliště a rodné číslo. V případě právnické osoby musí obsahovat název společnosti, její sídlo a DIČ. V žádosti také nezapomeňte uvést číslo účtu, na který chcete přeplatek na dani vrátit. Žádost se podává u místně příslušného finančního úřadu, tedy tam, kam jste podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Naše další kalkulačky

Hypoteční kalkulačka

Spočítejte si svou měsíční splátku na naší hypoteční kalkulačce.

Kalkulačka refinancování hypotéky

Na kalkulačce refinancování hypotéky si hravě spočítáte svou novou měsíční splátku.

Úvěrová kalkulačka

Kalkulačka půjčky Vám raz dva prozradí, kolik budete měsíčně platit.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5