Jak si požádat o vrácení již zaplacené daně?

V případě, že se Vás zrušení daně týká (nemovitost jste získali nejdříve v prosinci 2019) a ještě jste nepodali daňové přiznání ani daň nezaplatili, tak Vám už nevzniká žádná povinnost tuto daň zaplatit. Daňové přiznání k nabyté nemovitosti už tedy podávat nemusíte a daň pochopitelně neplatíte. Pokud se Vás ale zrušení daně týká a daň už jste už zaplatili, vznikl Vám tím přeplatek a máte nárok na jeho vrácení.
Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu zaslat žádost o vrácení přeplatku.
Pokud budete žádost podávat jako fyzická osoba, musíte do ní uvést Vaše jméno a příjmení, adresu Vašeho trvalého bydliště a rodné číslo. V případě právnické osoby musí obsahovat název společnosti, její sídlo a DIČ. V žádosti také nezapomeňte uvést číslo účtu, na který chcete přeplatek na dani vrátit. Žádost se podává u místně příslušného finančního úřadu, tedy tam, kam jste podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.