Cena pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Prostudujte si cenové balíčky pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr
    Úhrada za pojištění  Počet pojištěných
 Varianta 1  8,99 % z měsíční splátky úvěru  Jedna pojištěná osoba
 Varianta 1+1  16,19 % z měsíční splátky úvěru  Dvě pojištěné osoby

Pojistná nebezpečí

Pojištěná nebezpečí  Karenční doba*  Čekací doba od počátku pojištění  Pojistné plnění  Limit pojistného plnění na osobu
Úmrtí  -  -  jednorázově - aktuální nesplacená výše úvěru  Max 25 000 000 Kč
Invalidita III. stupně/ZTP/P přiznaná od ČSSZ  -  -  jednorázově - aktuální nesplacená výše úvěru  Max 25 000 000 Kč
Pracovní neschopnost  30 dnů  8 měsíců pro případ rizikového těhotenství  měsíční splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění + od 7. měsíce částka ve výši splátky úvěru  Max 12 měsíčních splátek
Nedobrovolná ztráta zaměstnání  30 dnů (počítáno ode dne registrace na úřadu práce)  90 dní  měsíční splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění  Max 12 měsíčních splátek
Ošetřování člena rodiny  30 dnů  60 dní  měsíční splátka úvěru navýšená o úhradu za pojištění  Max 12 měsíčních splátek