Je možné uzavřít Pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o hypotečním úvěru?

Ano, kdykoli v průběhu trvání smlouvy o úvěru, a to podpisem dodatku k úvěrové smlouvě. V případě dodatečného přistoupení je počátek pojištění stanoven na 00.00 prvního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru.