Jak je určen počátek a konec u pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr?

Počátek pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr je stanoven na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr.

Pojištění zaniká převážně z těchto důvodů:
- Splacením poslední splátky hypotečního úvěru
- Dnem smrti pojištěného
- Dnem přiznání invalidního důchodu III. stupně pojištěného
- Dovršením 70 let věku pojištěného (poslední den kalendářního roku)