Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak probíhá likvidace pojistné události

 • Pojišťovna Oznámení pojistné události zaeviduje. Pokud bylo na formuláři uvedeno Vaše mobilní číslo, obdržíte SMS s číslem pojistné události, pod kterým ji bude pojišťovna řešit

 • Pokud bude pojišťovna potřebovat doložit ještě nějaké další doklady, bude Vás kontaktovat. Každá pojistná událost se řeší individuálně podle nastalé situace

 • Pojistná událost je vždy řešena co nejrychleji. V případě, že od Vás bude mít pojišťovna všechny nezbytné
  doklady, trvá vyřízení pojistné události zpravidla kolem 5–10 pracovních dnů. O výsledku šetření Vás pojišťovna obratem informuje

 • V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, odesílá pojišťovna pojistné plnění buď přímo na Váš
  účet, nebo ho uhradí bance (dle pojistného produktu, který máte sjednán)

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

 • Onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci a následky nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění

 • Případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace 

 • Vybrané duševní (psychiatrické) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného

 • Sebevražda, nebo pokus o sebevraždu v době do jednoho roku od data počátku pojištění

 • Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru 

 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který pobírá starobní důchod nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání 

 • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 2/2019 

Na co se často ptáte