Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Další možnosti nahlášení pojistné události

Jak probíhá likvidace pojistné události

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

  • Onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci a následky nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění

  • Případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace 

  • Vybrané duševní (psychiatrické) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného

  • Sebevražda, nebo pokus o sebevraždu v době do jednoho roku od data počátku pojištění

  • Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru 

  • Pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který pobírá starobní důchod nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání 

  • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 2/2019 

Na co se často ptáte