Pojištění právní ochrany

Komplexní právní služby pro soukromé osoby

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, toto pojištění nabízíme
ve spolupráci s pojišťovnou D.A.S.

Nonstop právní služba

Nonstop komplexní právní služba pro Váš běžný život Vám poskytuje klid a jistotu, že jste v každé situaci chráněni.

Právní pomoc při reklamaci a sporech

Právní pomoc v případě neuznané reklamace za zboží a služby nebo sporů s mobilním operátorem ohledně špatného vyúčtování.

Pomoc při sporu se zaměstnavatelem

Chrání Vás i v případě, kdy potřebujete vyřešit spory se zaměstnavatelem nebo Vám někdo způsobil škodu a nemá se k jejímu zaplacení.
Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v pojistných podmínkách.

Balíčky v rámci pojištění právní ochrany

Osobní právník

Komplexní právní ochrana pro jednotlivce.
Osobní právník – pojištění se vztahuje na jednu fyzickou osobu (majitele účtu u MONETA Money Bank) uvedenou v pojistné smlouvě a zahrnuje komplexní právní služby týkající se jejího bydlení, osobního vozu, sporu se zaměstnavatelem či s pronajímatelem a další služby.
249 Kč

Rodinný právník

Rozšířená právní ochrana pro celou rodinu.
Rodinný právník – pojištění se vztahuje na fyzickou osobu (majitele účtu u MONETA Money Bank) – uvedenou v pojistné smlouvě, a dále na: manžela/manželku, partnera/partnerku, druha/družku a jejich děti do dovršení 26. roku jejich věku, které s nimi žijí ve společné domácnosti, jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.
369 Kč

Jak si sjednat pojištění právní ochrany

Pojistit se můžete, pokud jste starší 18 let, máte běžný účet u MONETA Money Bank
a máte bydliště a nemovitost na území ČR.

Profesionální servis na pobočce

Rádi Vás uvítáme na pobočce a vše probereme osobně.

Zeptejte se na pojištění právní ochrany

Potřebujete poradit? Rádi Vám zavoláme.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o pojištění právní ochrany.
Pojistné je třeba odeslat na účet číslo 3843791/0300 a jako variabilní symbol se uvádí číslo pojistné smlouvy. Doporučujeme zadat trvalý příkaz.

Toto pojištění se vztahuje na Vás jako soukromou osobu, nebo také na Vaši rodinu. V případě, že budete potřebovat právní ochranu podnikatele, je třeba se obrátit přímo na specialistu D.A.S.

Právní poradenství je pro Vás připraveno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Máte tak svého osobního právníka kdykoli k dispozici a můžete mu volat třeba i o víkendu či v noci – prostě když se dostanete do svízelné situace a budete radu právníka potřebovat okamžitě.
Ano, je to možné, přímo na zákaznické lince pojišťovny D.A.S. nicméně pro klienty MONETA Money Bank je cenově výhodnější sjednat si zvýhodněný balíček „Osobní právník“ nebo „Rodinný právník“.
Pojištění Vám sjednáme na dobu neurčitou s pojistným obdobím jednoho roku. Následně dochází k automatickému obnovení pojištění, pokud jako klient smlouvu písemnou formou nevypovíte. Výpověď musíte poslat nejpozději šest týdnů před výročím smlouvy na adresu pojišťovny (D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka pro ČR BB Centrum, Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00).
Ano, je to možné. D.A.S. Vám vždy doporučí právníka s příslušnou specializací nicméně pokud budete chtít využít svého vlastního právníka, je to také možné. V takovém případě náklady na jeho služby v rozsahu dle advokátního tarifu hradí D.A.S.
V tu chvíli zavoláte kdykoliv na D.A.S. linku právní pomoci, která funguje nepřetržitě, nebo pošlete e-mail s dotazem. Poradíme Vám, jak v dané situaci postupovat. Telefonní číslo a e-mail naleznete na kartičce, kterou obdržíte při sjednání pojistné smlouvy.
Pojistné krytí začíná den následující poté, co je pojistné připsáno na účet D.A.S. a pojistná smlouva je tím uzavřena. Pokud však k pojistné události dojde do 3 měsíců od počátku pojištění, vzniká pojištěnému nárok pouze na právní poradu.
Tato čekací doba se neuplatňuje:
– na spory na náhradu újmy,
– v souvislosti s trestním, přestupkovým, disciplinárním, kárným a jiným správním řízením vedeným pro delikt spáchaný pojištěným,
– na spory o uplatňování nároků na pojistné plnění,
– na spory ze smluv, které byly uzavřeny po počátku pojištění; pojištěný je však v takovém případě povinen pojistiteli předložit písemný doklad o uzavření smlouvy; nesplní-li pojištěný tuto povinnost, je pojistitel oprávněn pojistné plnění neposkytnout.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Můžeme Vám toho nabídnout mnohem víc

Výhodné pojištění právní ochrany

S pojištěním právní ochrany chráníte sebe a svou rodinu v právních sporech a řízeních. Pojistnou ochranu můžete využít například v případě dopravní nehody s prokazováním viny, při řešení dědického řízení nebo ve sporu se zaměstnavatelem. Pojištění právní ochrany si můžete sjednat na jakékoliv naší pobočce.

Komplexní právní služby pro jednotlivce i rodinu

Cena pojištění právní ochrany se odvíjí od vybraného balíčku. V MONETA Money Bank si můžete vybrat mezi programem Osobní právník, který stojí 249 Kč měsíčně nebo programem Rodinný právník, který je za 369 Kč měsíčně. Právní poradenství je pro Vás připraveno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Tady se nachází W2C portlet

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5