Nahlášení pojistné události z pojištění právní ochrany

Na webu D.A.S. vyplňte online žádost o právní pomoc

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s pojišťovnou D.A.S.

Jak nahlásit pojistnou událost

Na co se často ptáte