Na jaký účet mám zaplatit první a následné pojistné - Pojištění právní ochrany?

Pojistné je třeba odeslat na účet číslo 3843791/0300 a jako variabilní symbol se uvádí číslo pojistné smlouvy. Doporučujeme zadat trvalý příkaz.