Na jak dlouho lze pojištění právní ochrany sjednat?

Pojištění Vám sjednáme na dobu neurčitou s pojistným obdobím jednoho roku. Následně dochází k automatickému obnovení pojištění, pokud jako klient smlouvu písemnou formou nevypovíte. Výpověď musíte poslat nejpozději šest týdnů před výročím smlouvy na adresu pojišťovny (D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka pro ČR BB Centrum, Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00).