Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr Expres Business

Nahlášení pojistné události

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.
Online

Nahlaste pojistnou událost online

Za pár minut máte hotovo a bez návštěvy pobočky.

Nahlaste po telefonu nebo e-mailem

Volat můžete v čase Po-Pá: 9:00 - 17:00

Nahlaste událost poštou

BNP Paribas Cardif
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

Pojistné události vzniklé v souvislosti s aktivní účastí pojištěného na nepokojích, teroristických akcích a sabotážích.
Případy, kdy příčinou pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT).
V případě sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění.
V případě nemocí, které jsou následkem užívání alkoholu nebo návykových látek, popř. přípravků obsahujících návykové látky.
V rámci ošetřování v případě hospitalizace ošetřovaného v nemocničním nebo obdobném zařízení.
Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v dokumentu Brožura Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres business.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o nahlášení pojistné události.

Pojištění kryje klienta i v případ přerušení živnosti, pokud přerušení (a tím způsobená klientova nezaměstnanost) trvá alespoň 30 dnů. V takovém případě vyplatí pojišťovna splátky úvěru za každý měsíc trvání nezaměstnanosti zpětně od prvního dne (od registrace na úřadu práce).

Ano. Pojištění kryje bolesti zad, pokud vznikly během pojištění, jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře a jsou prokázány na CT či magnetické rezonanci.

Ano. V rámci ošetřování člena rodiny mohou být mezi ošetřovanými osobami kromě vlastních dětí i rodiče, sourozenci, a to dokonce i rodiče či sourozenci registrovaného partnera / registrované partnerky pojištěného či druha/družky pojištěného žijícího/žijící s pojištěným ve společné domácnosti, pokud jsou splněny podmínky pro vznik pojistné události.

V případě úmrtí pojištěného uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je 2 500 000 Kč.
Ano. Maximálně lze pojistit úvěr ve výši 2,5 mil. Kč. Vyšší úvěry pojistit nelze.
V případě přiznání invalidity II. a III. stupně či průkazu ZTP/P od České správy sociálního zabezpečení uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je 2 500 000 Kč.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5