Pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr Expres Business

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Další možnosti nahlášení pojistné události

Přehled nejčastějších výluk z pojištění

  • Některé vybrané sportovní aktivity, profesionálně provozované sporty a pokusy o rekordy

  • Případy, kdy příčinou pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace

  • V případě sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění

  • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky

  • Pojistné události v souvislosti s aktivní účastí pojištěného na nepokojích, teroristických akcích a sabotážích

  • Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v pojistných podmínkách

Na co se často ptáte