Má klient nárok na pojistné plnění, i když přerušuje svoji živnost pouze na krátkou přechodnou dobu?

Pojištění kryje klienta i v případ přerušení živnosti, pokud přerušení (a tím způsobená klientova nezaměstnanost) trvá alespoň 30 dnů. V takovém případě vyplatí pojišťovna splátky úvěru za každý měsíc trvání nezaměstnanosti zpětně od prvního dne (od registrace na úřadu práce).