Jaké je pojistné plnění u pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business v případě úmrtí?

V případě úmrtí pojištěného uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je 1 500 000 Kč.

V případě úmrtí pojištěného následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě poskytne pojišťovna zároveň i obmyšlené osobě jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Limit pojistného plnění je v takovém případě stanoven jako souhrnný ve výši 2 000 000 Kč pro obě skupiny oprávněných osob.