Jaké je pojistné plnění u pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business v případě úmrtí?

V případě úmrtí pojištěného uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je 2 500 000 Kč.