Uhradí pojišťovna splátku úvěru i v případě, že klient pečuje o nemocného rodiče?

Ano. V rámci ošetřování člena rodiny mohou být mezi ošetřovanými osobami kromě vlastních dětí i rodiče, sourozenci, a to dokonce i rodiče či sourozenci registrovaného partnera / registrované partnerky pojištěného či druha/družky pojištěného žijícího/žijící s pojištěným ve společné domácnosti, pokud jsou splněny podmínky pro vznik pojistné události.

Ano. V rámci ošetřování člena rodiny mohou být mezi ošetřovanými osobami kromě vlastních dětí i rodiče, sourozenci, a to dokonce i rodiče či sourozenci registrovaného partnera / registrované partnerky pojištěného či druha/družky pojištěného žijícího/žijící s pojištěným ve společné domácnosti, pokud jsou splněny podmínky pro vznik pojistné události.