Jaké je pojistné plnění u pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business v případě invalidity 3. stupně?

V případě přiznání invalidity III. stupně či průkazu ZTP/P od České správy sociálního zabezpečení uhradí pojišťovna jednorázově dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události. Max. limit pojistného plnění je 1 500 000 Kč.