Jaké je pojistné plnění v případě úmrtí nebo invalidity 3. stupně?

V případě úmrtí nebo invalidity 3. stupně doplatí pojišťovna dlužnou částku úvěru do výše 1 500 000 Kč s výjimkou úmrtí při dopravní nehodě nebo jejím následku.
V případě úmrtí při dopravní nehodě pojišťovna zaplatí dvojnásobek dlužné částky úvěru, maximálně však do výše 2 000 000 Kč, tzn. pokud je zbývající dlužná částka 1,5 milionu Kč a nastane-li úmrtí při dopravní nehodě, pojišťovna vyplatí 2 mil. Kč. Pokud nastane úmrtí z jiných příčin, než je dopravní nehoda, pojišťovna vyplatí 1,5 mil. Kč.