Kalkulačka silniční daně

Za auto používané k podnikání musíte platit silniční daň. Kdo ji platí, jaký je výpočet silniční daně a jaké jsou zálohy na silniční daň?

Vypočtěte si výši silniční daně za Vaše auto

Spočítat silniční daň

Silniční daň 2020 – kalkulačka

Máte auto a používáte ho k podnikání? Pak musíte platit silniční daň, a to i v případě, že ho nemáte zapsané v obchodním majetku. Kdo platí silniční daň, jaký je výpočet silniční daně a jaké jsou zálohy na silniční daň?

Silniční daň 2020

Silniční daň je jednou z přímých daní, jejíž předmětem jsou všechna motorová vozidla, která se používají k podnikání. Platí to i v případě, že je vlastníte jako soukromá osoba. Rovněž se silniční daň vztahuje na všechna nákladní auta, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikaní. Daň silniční upravuje zákon o silniční dani.

Kdo platí silniční daň?

Pokud auto používáte pro podnikání, musíte platit silniční daň. K placení se musíte registrovat a poté podávat přiznání k silniční dani. Poplatníkem je ve většině případů ten, kdo je zapsán v technickém průkazu.
Pozor si dejte i tehdy, kdy auto půjčíte někomu, kdo ho bude využívat k podnikání – i v takovém případě se na Vás vztahuje povinnost platit silniční daň, respektive zálohy na silniční daň.

Pokud své auto využíváte v zaměstnání a zaměstnavatel Vám platí cestovní náhrady za pracovní cesty, je povinen platit i silniční daň. Povinnost tak vznikne Vašemu zaměstnavateli, nikoli Vám.

Silniční daň - zákon

Zákon jasně stanovuje, že předmětem daně jsou motorová vozidla i přípojná vozidla registrována a provozována v České republice a vozidla s hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladu. Některá vozidla jsou ale od silniční daně osvobozená. Jedná se o:

 • Vozidla do 12 tun, pokud jezdí na alternativní pohonné hmoty (elektřina, hybrid, LPG, CNG)
 • Zametací vozidla a zametače silnic
 • Hasičská vozidla a vozidla civilní obrany, bezpečnostních složek a zdravotních služeb
 • Vozidla s méně než 4 koly a s kategorií L
 • Vozidla linkové a vnitrostátní dopravy

Sazba silniční daně

Silniční daň se platí čtyřikrát do roka formou záloh silniční daně. Zálohu můžete uhradit i na celý rok dopředu. Výpočet zálohy na silniční daň 2020 se odvíjí od objemu motoru v cm3, u nákladních vozidel je pak rozhodující počet náprav a součet největších povolených hmotností nápravy. Pro osobní vozidla je sazba silniční daně stanovena takto:

 • Do 800 cm3 – 1 200 Kč
 • 800-1 250 cm3 – 1 800 Kč
 • 1 250-1 500 cm3 – 2 400 Kč
 • 1 500-2 000 cm3 – 3 000 Kč
 • 2 000-3 000 cm3 – 3 600 Kč
 • Nad 3 000 cm3 – 4 200 Kč

Abyste přesně věděli, kolik za silniční daň zaplatíte, využijte naši kalkulačku silniční daně.

Kalkulačku jsme pro Vás připravili ve spolupráci se srovnávačem www.půjčka.co.

Přiznání k silniční dani – formulář

Daňové přiznání k silniční dani podáváte nejpozději do konce ledna. Přiznání se podává za předešlý rok a rovnou zaplatíte i případné nedoplatky. Přiznání k silniční dani podáváte na pracovišti krajského finančního úřadu. Formulář pro silniční daň stejně jako účty za silniční daň, na které zasíláte daň, naleznete na stránkách Finanční správy nebo daných finančních úřadů. Správa vozidel silniční daň vyřeší za Vás nebo Vám s ní pomůže. Myslete na to, že daňová povinnost platí i pro silniční daň u OSVČ.

Silniční daň 2020

V souvislosti s koronavirovou krizí došlo ke změnám ve výpočtu silniční daně. Předně byla pro rok 2020 osvobozena od této daně vozidla s největší povolenou hmotností menší než 12 tun, která splňují některou z následujících podmínek:

 • mají elektrický pohon
 • mají hybridní pohon, který kombinuje spalovací motor a elektromotor
 • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG)
 • jsou vybavena motorem, který je určen výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 (E85)

Od 1. ledna 2020 byla také snížena sazba silniční daně pro některá další nákladní vozidla. Novela sice pochází z června 2020, ale samotná změna má zpětnou účinnost. Případné přeplatky na již uhrazených zálohách se použijí na úhradu následujících záloh. Dále byly plošeně posunuty úhrady záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020, které je třeba uhradit nejpozději k 15. 10. 2020. Pokud zálohy uhradíte po standardních termínech (15. dubna a 15. července 2020, budou Vám automaticky prominuty úroky z prodlení. Zálohu za 4. čtvrtletí ale zaplaťte včas, a to do 15. prosince 2020.

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2020 je nutné vyplnit a podat do 31. 1. 2021. Ke stejnému datu se musí doplatit vyměřená daň. Jakou částku budete se svým vozem platit Vy, si můžete spočítat na naší online kalkulačce silniční daně.

Naše další kalkulačky