Kalkulačka silniční daně

Za auto používané k podnikání musíte platit silniční daň. Kdo ji platí, jaký je výpočet silniční daně a jaké jsou zálohy na silniční daň?

Vypočtěte si výši silniční daně za Vaše auto

Spočítat silniční daň

Silniční daň 2022 – kalkulačka

Máte auto a používáte ho k podnikání? Pak musíte platit silniční daň, a to i v případě, že ho nemáte zapsané v obchodním majetku. Kdo platí silniční daň, jaký je výpočet silniční daně, jaké jsou zálohy na silniční daň a jak se k dani registrovat?

Silniční daň 2022

Silniční daň je jednou z přímých daní, jejíž předmětem jsou všechna motorová vozidla, která se používají k podnikání. Platí to i v případě, že je vlastníte jako soukromá osoba. Rovněž se silniční daň vztahuje na všechna nákladní auta, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikaní. Daň silniční upravuje zákon o silniční dani.

Kdo platí silniční daň?

Pokud auto používáte pro podnikání, musíte platit silniční daň. K placení se musíte registrovat a poté podávat přiznání k silniční dani. Poplatníkem je ve většině případů ten, kdo je zapsán v technickém průkazu.
Pozor si dejte i tehdy, kdy auto půjčíte někomu, kdo ho bude využívat k podnikání – i v takovém případě se na Vás vztahuje povinnost platit silniční daň, respektive zálohy na silniční daň.

Pokud své auto využíváte v zaměstnání a zaměstnavatel Vám platí cestovní náhrady za pracovní cesty, je povinen platit i silniční daň. Povinnost tak vznikne Vašemu zaměstnavateli, nikoli Vám.

Registrace k silniční dani

Pokud se na vás vztahuje povinnost odvádět silniční daň, jste také povinni se registrovat k jejímu placení pomocí růžového formuláře, který seženete na finančním úřadě anebo si jej můžete stáhnout na daňovém portále finanční správy. Ve formuláři vyplníte potřebné údaje a následně jej osobně nebo poštou doručíte na příslušný finanční úřad. Pokud máte datovou schránku, jste povinni úřadu zaslat tento formulář jejím prostřednictvím. Nezapomeňte, že povinnost registrace k placení silniční daně Vám vzniká, jakmile vůz použijete k podnikatelské činnosti. Daň je splatná v pravidelných zálohách na účet finančního úřadu, a to formou čtvrtletních plateb vždy 15. den v měsíci dubnu, červenci, říjnu a prosinci.

Silniční daň – zákon

Zákon jasně stanovuje, že předmětem daně jsou motorová vozidla i přípojná vozidla registrována a provozována v České republice a vozidla s hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladu. Některá vozidla jsou ale od silniční daně osvobozená. Jedná se o:

 • Vozidla do 12 tun, pokud jezdí na alternativní pohonné hmoty (elektřina, hybrid, LPG, CNG)
 • Zametací vozidla a zametače silnic
 • Hasičská vozidla a vozidla civilní obrany, bezpečnostních složek a zdravotních služeb
 • Vozidla s méně než 4 koly a s kategorií L
 • Vozidla linkové a vnitrostátní dopravy

Sazba silniční daně

Silniční daň se platí čtyřikrát do roka formou záloh silniční daně. Zálohu můžete uhradit i na celý rok dopředu. Výpočet zálohy na silniční daň 2022 se odvíjí od objemu motoru v cm3, u nákladních vozidel je pak rozhodující počet náprav a součet největších povolených hmotností nápravy. Pro osobní vozidla je sazba silniční daně stanovena takto:

 • Do 800 cm3 – 1 200 Kč
 • 800-1 250 cm3 – 1 800 Kč
 • 1 250-1 500 cm3 – 2 400 Kč
 • 1 500-2 000 cm3 – 3 000 Kč
 • 2 000-3 000 cm3 – 3 600 Kč
 • Nad 3 000 cm3 – 4 200 Kč

Případy, kdy se daň snižuje

Sazba silniční daně Vám bude snížena, pokud k podnikání používáte vozidlo, od jehož první registrace v České republice či zahraniční ještě neuplynulo 9 let. U těchto vozidel se výše daně liší v závislosti na tom, kolik měsíců od registrace vozu uplynulo. O 48 % bude daň snížená u vozidel, od jejichž registrace uplynulo maximálně 36 kalendářních měsíců, během dalších 36 měsíců bude ponížena o 40 % a za následujících 36 měsíců bude snížena o 25 %. Daň ale může být v zákonem vymezeném případě také zvýšena, a to u vozidel, která byla poprvé registrována do 31. 12. 1989. V tomto případě bude daň navýšena o 25 %.

Abyste přesně věděli, kolik za silniční daň zaplatíte, využijte naši kalkulačku silniční daně.

Kalkulačku silniční daně 2022 jsme pro Vás připravili ve spolupráci se srovnávačem www.půjčka.co.

Přiznání k silniční dani – formulář

Daňové přiznání k silniční dani podáváte nejpozději do konce ledna. Přiznání se podává za předešlý rok a rovnou zaplatíte i případné nedoplatky. Přiznání k silniční dani podáváte na pracovišti krajského finančního úřadu. Formulář pro silniční daň stejně jako účty za silniční daň, na které zasíláte daň, naleznete na stránkách Finanční správy nebo daných finančních úřadů. Správa vozidel silniční daň vyřeší za Vás nebo Vám s ní pomůže. Myslete na to, že daňová povinnost platí i pro silniční daň u OSVČ.

Silniční daň 2022

Výše silniční daně se pro rok 2022 nijak nezměnila. Je ale důležité nezapomenout na pravidelné placení záloh. Splatnost záloh je nastavena vždy čtvrtletně. Pro první čtvrtletí platí termín 19. 4., pro druhé čtvrtletí 15. 7., pro třetí čtvrtletí 17.  10. a pro poslední čtvrtletí, pro které je rozhodným obdobím říjen a listopad, je stanoven termín 15. 12.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky