Kalkulačka cestovních náhrad

Pokud Vás z práce vyslali na pracovní cestu, tak máte nárok na cestovní náhrady. Vypočtěte si výši cestovních náhrad s naší kalkulačkou cestovních náhrad

Spočítejte si cestovní náhrady za Vaši pracovní cestu

Vypočítat náhrady

Cestovní náhrady 2020 - kalkulačka

Vyslali Vás z práce na pracovní cestu? Máte nárok na cestovní náhrady. Jaký je výpočet cestovních náhrad a co říká zákoník práce o pracovních cestách? Udělejte si jasno s naší kalkulačku na výpočet cestovních náhrad.

Cestovní náhrady 2020

Co jsou cestovní náhrady? Pokud pojedete na služební cestu, máte od zaměstnavatele nárok na proplacení nákladů na cestu, a to jak na ubytování či stravné, tak také na pohonné hmoty nebo jízdné. Záleží ale mimo jiné na tom, zda se jedná o služební cestu do zahraničí nebo v rámci ČR, i na tom, jaký dopravní prostředek zvolíte.

Zákoník práce a služební cesta

Podle zákoníku práce je služební cesta časově omezené období, po které se zaměstnanec zdržuje mimo své pravidelné pracoviště. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na potřebnou dobu na pracovní cestu, avšak jen za předpokladu, že s tím zaměstnanec souhlasí. Na pracovní cestě má pak zaměstnanec vykonat dohodnutou práci.

Na pracovní cestu, respektive služební cestu, Vás zaměstnavatel může vyslat do jiného města v ČR i do zahraničí. Zahraniční pracovní cesta se mu ale z hlediska cestovních náhrad může prodražit.

Pozor na to, co máte v pracovní smlouvě. V té je uvedeno kromě jiného také místo výkonu práce. Pokud je uvedeno přesnou adresou, za pracovní cestu se považuje každá cesta mimo toto místo. V praxi se ale spíše uvádí konkrétní město. Pokud máte tedy v pracovní smlouvě uvedenu jako místo výkonu práce například Prahu, pak nejsou cesty po Praze pracovními cestami.

Cestovní náhrady 2020 - sazby

V roce 2019 stouply cestovní náhrady, konkrétně za tuzemské stravné i za pohonné hmoty a stejně tak tomu je pro rok 2020, sazby pro stravné se zvyšují v souvislosti s růstem inflace a zdražování každoročně. Výdaje za stravování je zaměstnavatel povinen uhradit při každé pracovní cestě, tedy i při pracovní cestě do zahraničí, formou diet, tedy stravného.

Tuzemské cestovní náhrady 2020

 Délka cesty  Soukromý sektor  Veřejný sektor
 5 – 12 hodin  87 Kč  82 – 103 Kč
 12 – 18 hodin  131 Kč  131 – 158 Kč
 Více než 18 hodin  206 Kč  206 – 246 Kč

 

Zaměstnavatelé v soukromém sektoru mají možnost libovolného zvýšení stravného pro–své zaměstnance na–služební cestě. V praxi se této možnosti ale nevyužívá. Veřejný sektor takovou možnost nemá a musí se držet daného rozmezí.

Na stravné nemáte nárok v případě, že–Vám zaměstnavatel poskytne stravu na–cestu. Tehdy se stravné krátí. Nárok na–stravné nemáte vůbec, pokud máte zajištěna 2 jídla na cestu délky 5 – 12 hodin a tři jídla na–cesty délky 12 – 18 hodin.

Doprava a pracovní cesta

S vysláním na pracovní cestu souvisí i doprava, kterou použijete, ať už to je MHD, vlak, letadlo, taxi nebo auto. V případech vlaku, letadla, taxíku nebo MHD Vám zaměstnavatel proplatí jízdné na základě předložené jízdenky nebo jiného dokladu.

Služební cesta soukromým vozidlem
Do cestovních náhrad se kromě stravného počítá i cena pohonných hmot, a to v případě služební cesty vlastním autem. V takovém případě se vychází z ceny za pohonné hmoty čerpací stanice (nutno doložit účtenku) nebo z paušálních cen určených Ministerstvem práce a sociálních věcí a ujetých kilometrů a spotřebou daného auta podle technického průkazu.

Při použití soukromého auta Vám náleží také náhrada za opotřebení. Sazba pro rok 2020 je stanovena na 4,20 Kč za každý kilometr, pro jednostopá vozidla pak 1,10 Kč za kilometr. Pro vzorec výpočtu cestovních náhrad použijte naši kalkulačku cestovních náhrad.

V roce 2020 mírně stoupla náhrada za použití soukromého motorového vozidla pro přepravu na služební cestu, a sice na 4,20 Kč za kilometr.

Změna zasáhla i paušál k proplácení pohonných hmot. Pokud totiž není proplacena skutečně zaplacená cena na základě účtenky či faktury, snížily se náhrady za pohonné hmoty vzhledem k cenám následovně:

  • 32 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2019 to bylo 33,10 Kč)
  • 36 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 37,10 Kč)
  • 31,80 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 33,60 Kč)
  • 4,80 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny

Kalkulačku cestovních náhrad poskytuje peníze.cz

Ubytování na služební cestě

Pokud jedete na pracovní cestu o víkendu nebo se zdržíte více dnů, máte nárok na náhrady v prokázané výši, tedy příklad účtenkou nebo fakturou. To platí v případě, že Vám ubytování nezabezpečil zaměstnavatel.

Pracovní cesta a pracovní doba

Pracovní doba na služební cestě se chápe jako čas od nástupu v určeném místě až po návrat. To znamená, že pokud například v průběhu cesty budete pracovat, a tato doba bude spadat do pracovní doby, nenaleží Vám žádná odměna navíc. V opačném případě se může jednat o práci přesčas.

Pokud se jedná o pracovní cestu o víkendu, záleží, zda o víkendu budete vykonávat práci, nebo pouze vyjedete dříve a pracovat budete od pondělí. V případě práce o víkendu jde o přesčasy a za tuto dobu Vám náleží mzda a 25% příplatek nebo náhradní volno.

Naše další kalkulačky