Kalkulačka cestovních náhrad

Pokud Vás z práce vyslali na pracovní cestu, tak máte nárok na cestovní náhrady. Vypočtěte si výši cestovních náhrad s naší kalkulačkou cestovních náhrad

Spočítejte si cestovní náhrady za Vaši pracovní cestu

Vypočítat náhrady Vypočítat náhrady

Cestovní náhrady 2021 – kalkulačka

Vyslali Vás z práce na pracovní cestu? Máte nárok na cestovní náhrady. Jaký je výpočet cestovních náhrad a co říká zákoník práce o pracovních cestách? Udělejte si jasno s naší kalkulačku na výpočet cestovních náhrad.

Cestovní náhrady 2021

Co jsou cestovní náhrady? Pokud pojedete na služební cestu, máte od zaměstnavatele nárok na proplacení nákladů na cestu, a to jak na ubytování či stravné, tak také na pohonné hmoty nebo jízdné. Záleží ale mimo jiné na tom, zda se jedná o služební cestu do zahraničí nebo v rámci ČR, i na tom, jaký dopravní prostředek zvolíte.

Zákoník práce a služební cesta

Podle zákoníku práce je služební cesta časově omezené období, po které se zaměstnanec zdržuje mimo své pravidelné pracoviště. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na potřebnou dobu na pracovní cestu, avšak jen za předpokladu, že s tím zaměstnanec souhlasí. Na pracovní cestě má pak zaměstnanec vykonat dohodnutou práci.

Na pracovní cestu, respektive služební cestu, Vás zaměstnavatel může vyslat do jiného města v ČR i do zahraničí. Zahraniční pracovní cesta se mu ale z hlediska cestovních náhrad může prodražit.

Pozor na to, co máte v pracovní smlouvě. V té je uvedeno kromě jiného také místo výkonu práce. Pokud je uvedeno přesnou adresou, za pracovní cestu se považuje každá cesta mimo toto místo. V praxi se ale spíše uvádí konkrétní město. Pokud máte tedy v pracovní smlouvě uvedenu jako místo výkonu práce například Prahu, pak nejsou cesty po Praze pracovními cestami.

Cestovní náhrady 2021 - sazby

V roce 2019 stouply cestovní náhrady, konkrétně za tuzemské stravné i za pohonné hmoty a stejně tak tomu tak bylo pro rok 2020 i letošek, sazby pro stravné se zvýšily v souvislosti s růstem inflace a zdražování každoročně. Výdaje za stravování je zaměstnavatel povinen uhradit při každé pracovní cestě, tedy i při pracovní cestě do zahraničí, formou diet, tedy stravného. I když poslední měsíce obecně cestování příliš nepřejí, i v roce 2021 se změnily sazby stanovené pro cestovní náhrady. Celkově stouply náhrady za stravné, neboli jinak řečeno za diety, v řádu až několik desítek korun následovně:

Tuzemské cestovní náhrady 2021

 Délka cesty  Soukromý sektor  Veřejný sektor
 5 – 12 hodin  91 Kč  91 – 108 Kč
 12 – 18 hodin  138 Kč  138 – 167 Kč
 Více než 18 hodin  217 Kč  217 – 259 Kč

 

Zaměstnavatelé v soukromém sektoru mají možnost libovolného zvýšení stravného pro své zaměstnance na služební cestě. V praxi se této možnosti ale nevyužívá. Veřejný sektor takovou možnost nemá a musí se držet daného rozmezí.

Na stravné nemáte nárok v případě, že Vám zaměstnavatel poskytne stravu na cestu. Tehdy se stravné krátí. Nárok na stravné nemáte vůbec, pokud máte zajištěna 2 jídla na cestu délky 5 – 12 hodin a tři jídla na cesty délky 12 – 18 hodin.

Výše těchto cestovních náhrad také přímo ovlivňuje nově zavedený stravenkový paušál. Příspěvek na stravování, který je nově osvobozen od daně z příjmů (a odvodů na sociální a zdravotní pojištění) se totiž odvozuje od horního limitu sazby stravného při pracovní cestě (ve veřejném sektoru), která trvá 5-12 hodin. Tento paušál smí dosahovat výše až 70 % této sazby, konkrétně tedy v roce 2021 se jedná o částku 75,60 Kč (tedy 70 % ze 108 Kč).

Doprava a pracovní cesta

S vysláním na pracovní cestu souvisí i doprava, kterou použijete, ať už to je MHD, vlak, letadlo, taxi nebo auto. V případech vlaku, letadla, taxíku nebo MHD Vám zaměstnavatel proplatí jízdné na základě předložené jízdenky nebo jiného dokladu.

Služební cesta soukromým vozidlem
Do cestovních náhrad se kromě stravného počítá i cena pohonných hmot, a to v případě služební cesty vlastním autem. V takovém případě se vychází z ceny za pohonné hmoty čerpací stanice (nutno doložit účtenku) nebo z paušálních cen určených Ministerstvem práce a sociálních věcí a ujetých kilometrů a spotřebou daného auta podle technického průkazu.

Při použití soukromého auta Vám náleží také náhrada za opotřebení. Pro vzorec výpočtu cestovních náhrad použijte naši kalkulačku cestovních náhrad.

Náhrady výdajů spojených s dopravou na pracovní cestu v roce 2021
Stejně jako v případě stravného se v roce 2021 mírně zvýšila i základní náhrada za opotřebení osobního vozidla, které využijete pro přepravu na služební cestu. V případě automobilu se nově jedná o 4,40 Kč za každý ujetý kilometr (oproti 4,20 Kč v roce 2020), pro jednostopá vozidla pak byla určena náhrada ve výši 1,20 Kč za kilometr (v roce 2020 to bylo 1,10 Kč).

Náhrady cen pohonných hmot v roce 2021

I pro rok 2021 existují dva způsoby, jak proplatit náklady vynaložené na pohonné hmoty, které byly spotřebovány za účelem služební cesty. První možností je i nadále proplacení účtenky či faktury. Pokud takovým dokladem nedisponujete, byly s ohledem na ceny pohonných hmot stanoveny náhrady v následujících výších:

  • 27,80 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2020 to bylo 32 Kč, v roce 2019 pak 33,10 Kč)
  • 31,50 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 36 kč, v roce 2019 pak 37,10 Kč)
  • 28,20 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 31,80 Kč, v roce 2019 pak 33,60 Kč)
  • 5 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny (v roce 2020 to bylo 4,80 Kč)

Kalkulačku cestovních náhrad poskytuje peníze.cz

Ubytování na služební cestě

Pokud jedete na pracovní cestu o víkendu nebo se zdržíte více dnů, máte nárok na náhrady v prokázané výši, tedy příklad účtenkou nebo fakturou. To platí v případě, že Vám ubytování nezabezpečil zaměstnavatel.

Pracovní cesta a pracovní doba

Pracovní doba na služební cestě se chápe jako čas od nástupu v určeném místě až po návrat. To znamená, že pokud například v průběhu cesty budete pracovat, a tato doba bude spadat do pracovní doby, nenaleží Vám žádná odměna navíc. V opačném případě se může jednat o práci přesčas.

Pokud se jedná o pracovní cestu o víkendu, záleží, zda o víkendu budete vykonávat práci, nebo pouze vyjedete dříve a pracovat budete od pondělí. V případě práce o víkendu jde o přesčasy a za tuto dobu Vám náleží mzda a 25% příplatek nebo náhradní volno.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky