Kalkulačka cestovních náhrad

Pokud Vás z práce vyslali na pracovní cestu, tak máte nárok na cestovní náhrady.
Vypočtěte si výši cestovních náhrad s naší kalkulačkou cestovních náhrad.

Spočítejte si cestovní náhrady za Vaši pracovní cestu

Vyslali Vás z práce na pracovní cestu? Máte nárok na cestovní náhrady. Jaký je výpočet cestovních náhrad a co říká zákoník práce o pracovních cestách? Udělejte si jasno s naší kalkulačkou na výpočet cestovních náhrad 2024.

Cestovní náhrady 2024

Co jsou cestovní náhrady? Pokud pojedete na služební cestu, máte od zaměstnavatele nárok na proplacení nákladů na cestu, a to jak na ubytování či stravné, tak také na pohonné hmoty nebo jízdné. Záleží ale mimo jiné na tom, zda se jedná o služební cestu do zahraničí nebo v rámci ČR, i na tom, jaký dopravní prostředek zvolíte.

Zákoník práce a služební cesta

Podle zákoníku práce je služební cesta časově omezené období, po které se zaměstnanec zdržuje mimo své pravidelné pracoviště. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na potřebnou dobu na pracovní cestu, avšak jen za předpokladu, že s tím zaměstnanec souhlasí. Na pracovní cestě má pak zaměstnanec vykonat dohodnutou práci.

Na pracovní cestu, respektive služební cestu, Vás zaměstnavatel může vyslat do jiného města v ČR i do zahraničí. Zahraniční pracovní cesta se mu ale z hlediska cestovních náhrad může prodražit.

Pozor na to, co máte v pracovní smlouvě. V té je uvedeno kromě jiného také místo výkonu práce. Pokud je uvedeno přesnou adresou, za pracovní cestu se považuje každá cesta mimo toto místo. V praxi se ale spíše uvádí konkrétní město. Pokud máte tedy v pracovní smlouvě uvedenu jako místo výkonu práce například Prahu, pak nejsou cesty po Praze pracovními cestami.

Cestovní náhrady 2024 – sazby

Jako téměř každý rok stouply cestovní náhrady, konkrétně za tuzemské stravné i za pohonné hmoty. Sazby pro stravné se zvýšily v souvislosti s růstem inflace a zdražování každoročně. Výdaje za stravování je zaměstnavatel povinen uhradit při každé pracovní cestě, tedy i při pracovní cestě do zahraničí, formou diet, tedy stravného. I když poslední měsíce obecně cestování příliš nepřejí, i v roce 2023 se změnily sazby stanovené pro cestovní náhrady. Celkově stouply náhrady za stravné, neboli jinak řečeno za diety, v řádu až několik desítek korun následovně:

Tuzemské cestovní náhrady 2024

 Délka cesty  Soukromý sektor  Veřejný sektor
 5 – 12 hodin  140 Kč  140 – 166 Kč
 12 – 18 hodin  212 Kč  212 – 256 Kč
 Více než 18 hodin  333 Kč  333 – 398 Kč

 

Zaměstnavatelé v soukromém sektoru mají možnost libovolného zvýšení stravného pro své zaměstnance na služební cestě. V praxi se této možnosti ale nevyužívá. Veřejný sektor takovou možnost nemá a musí se držet daného rozmezí.

Na stravné nemáte nárok v případě, že Vám zaměstnavatel poskytne stravu na cestu. Tehdy se stravné krátí. Nárok na stravné nemáte vůbec, pokud máte zajištěna 2 jídla na cestu délky 5 – 12 hodin a tři jídla na cesty délky 12 – 18 hodin.

Výše těchto cestovních náhrad také přímo ovlivňuje v roce 2021 zavedený stravenkový paušál. Příspěvek na stravování, který je nově osvobozen od daně z příjmů (a odvodů na sociální a zdravotní pojištění) se totiž odvozuje od horního limitu sazby stravného při pracovní cestě (ve veřejném sektoru), která trvá 5-12 hodin. Tento paušál smí dosahovat výše až 70 % této sazby, konkrétně tedy v roce 2022 se jedná o částku 83,30 Kč (tedy 70 % ze 118 Kč).

Jak se krátí cestovní náhrady v případě, že stravu zajistí zaměstnavatel?

Nově platí, že se cestovní náhrady krátí v případě, že na místě určení zaměstnanec dostane jídlo zdarma ve formě snídaně, oběda nebo večeře. Za každé jedno jídlo zadarmo se vypočítané stravné krátí následovně:

  • o 70 % u krátké služební cesty (5-12 hodin)
  • o 35 % u středně dlouhé služební cesty (12-18 hodin)
  • o 25 % u dlouhé služební cesty (nad 18 hodin)

Zároveň nárok na stravné může zcela zaniknout, a to v případě, že zaměstnanec dostane u cesty v rozsahu 5-12 hodin dvě jídla zdarma a u cesty v délce 12-18 hodin tři jídla zdarma.

Doprava a pracovní cesta

S vysláním na pracovní cestu souvisí i doprava, kterou použijete, ať už to je MHD, vlak, letadlo, taxi nebo auto. V případech vlaku, letadla, taxíku nebo MHD Vám zaměstnavatel proplatí jízdné na základě předložené jízdenky nebo jiného dokladu.

Služební cesta soukromým vozidlem

Do cestovních náhrad se kromě stravného počítá i cena pohonných hmot, a to v případě služební cesty vlastním autem. V takovém případě se vychází z ceny za pohonné hmoty čerpací stanice (nutno doložit účtenku) nebo z paušálních cen určených Ministerstvem práce a sociálních věcí a ujetých kilometrů a spotřebou daného auta podle technického průkazu.

Při použití soukromého auta Vám náleží také náhrada za opotřebení. Pro vzorec výpočtu cestovních náhrad použijte naši kalkulačku cestovních náhrad.

Náhrady výdajů spojených s dopravou na pracovní cestu v roce 2024

Stejně jako v případě stravného se v roce 2024 mírně zvýšila i základní náhrada za opotřebení osobního vozidla, které využijete pro přepravu na služební cestu. V případě automobilu se nově jedná o 5,60 Kč za každý ujetý kilometr (oproti 5,20 Kč v roce 2023), pro jednostopá vozidla pak byla určena náhrada ve výši 1,50 Kč za kilometr (v roce 2023 to bylo 1,40 Kč).

Náhrady cen pohonných hmot v roce 2024

I pro rok 2023 existují dva způsoby, jak proplatit náklady vynaložené na pohonné hmoty, které byly spotřebovány za účelem služební cesty. První možností je i nadále proplacení účtenky či faktury. Pokud takovým dokladem nedisponujete, byly s ohledem na ceny pohonných hmot stanoveny náhrady v následujících výších:

  • 38,20 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2023 to bylo 41,20 Kč)
  • 42,60 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 45,20 Kč)
  • 38,70 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 44,10 Kč)
  • 7,70 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny (v roce 2023 to bylo 8,20 Kč)

Kalkulačku cestovních náhrad poskytuje peníze.cz

Ubytování na služební cestě

Pokud jedete na pracovní cestu o víkendu nebo se zdržíte více dnů, máte nárok na náhrady v prokázané výši, tedy například účtenkou nebo fakturou. To platí v případě, že Vám ubytování nezabezpečil zaměstnavatel.

Pracovní cesta a pracovní doba

Pracovní doba na služební cestě se chápe jako čas od nástupu v určeném místě až po návrat. To znamená, že pokud například v průběhu cesty budete pracovat, a tato doba bude spadat do pracovní doby, nenaleží Vám žádná odměna navíc. V opačném případě se může jednat o práci přesčas.

Pokud se jedná o pracovní cestu o víkendu, záleží, zda o víkendu budete vykonávat práci, nebo pouze vyjedete dříve a pracovat budete od pondělí. V případě práce o víkendu jde o přesčasy a za tuto dobu Vám náleží mzda a 25% příplatek nebo náhradní volno.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka čisté mzdy

Přehledný výpočet čisté mzdy v roce 2024. Ze základních údajů Vám kalkulačka jednoduše spočítá čistý výdělek.

Kalkulačka silniční daně

Za auto používané k podnikání musíte platit silniční daň. Kdo ji platí, jaký je výpočet silniční daně a jaké jsou zálohy na daň?

Kalkulačka převodu měn

Přepočet cizích měn podle aktuálního kurzu v jednoduché online kalkulačce.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5